Projekty PESCO, 13. díl: Energetické zabezpečení operací


Petr Pospíšil, Euroskop, 24.9.2018

Ve třináctém díle seriálu, jehož prostřednictvím vám představujeme jednotlivé projekty stálé strukturované spolupráce PESCO, se zaměříme na projekt věnovaný často přehlíženému, opomíjenému aspektu, jenž je ovšem pro úspěšnou realizaci vojenské mise naprosto zásadní: zabezpečení operací po energetické stránce.

Vedoucí zemí, iniciátorem a garantem projektu, je Francie. Kromě země galského kohouta se projektu plnohodnotně účastní Belgie, Španělsko a Itálie.

Projekt se zaměřuje na samotnou realizaci operací i fázi plánování

Podle autorů projektu je účel projektu dvojí. Zaprvé se jedná o vývoj nových systémů dodávání energie do vojenského zázemí na operacích a o energetickou stránku vysílacích a komunikačních zařízení, jimiž disponují jednotliví vojáci.

Druhou stranou téže mince je zajištění toho, aby stabilní a bezproblémové dodávání energie bylo více zohledňováno již při přípravné fázi předcházející akvizicím zbrojních systémů a při plánování operací. V rámci projektu dojde též k utvoření sítě expertů na energetiku v kontextu obranné oblasti.

Náklady budou nízké, využije se existujících prostředků

Výše uvedených cílů má být dosaženo díky lepšímu sdílení dostupných prostředků a nástrojů mezi zúčastněnými členskými zeměmi. Z hlediska energetických surovin se projekt soustředí na elektrickou energii, plyn a benzín. Kromě samotného operativního zajištění dodávek energie projekt klade mimořádný důraz na vzdělávání a odbornou přípravu příslušných pracovníků, stejně jako na společné řízení ze strany představitelů zemí účastnících se projektu.

Pravomoci a iniciativy týkající se energetického zajištění operací byly dosud značně diverzifikované a nekoordinované, proto se využívání synergií a větší koordinace nabízí. Předností projektu je ostatně i to, že z finančního hlediska relativně není příliš nákladný – využívá postupů a prostředků, které jsou již vyvinuty, avšak usiluje o jejich standardizaci.

Odbornou přípravu zkvalitní tréninková centra

Autoři projektu počítají s tím, že v širším rámci postupného provádění projektu by k němu mohly být připojeny i další související iniciativy – například zřízení tréninkových a experimentálních center, v nichž by byly testovány nové technologie dodávání energie do vojenských stanovišť a zařízení.

Spolupráce má probíhat i s podniky vyvíjejícími pozemní, námořní i vdzušné bojovéí prostředky a na půde mezinárodních organizací bude koordinace kromě Evropské unie (Evropské obranné agentury) probíhat rovněž s NATO a Mezinárodní energetickou agenturou (IEA).

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek