Zářijový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 9. 10. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v září 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Komise musí na členské státy víc dohlížet, konstatoval 3. 9. Evropský účetní dvůr v tzv. situační zprávě týkající se (ne)uplatňování práva EU.

Komise 3. 9. zahlásila, že chce přezkoumat fungování kvóty na dovoz nehormonálně ošetřeného amerického hovězího, ale současně ujistila, že vše zůstane při starém.

BPA (bisfenol A) je známý strašák. Nejspíš proto dal Evropský úřad pro bezpečnost potravin 4. 9. na vědomí, že vznikla nová pracovní skupina, která ve světle nejnovějších toxikologických dat okamžitě začne s jeho přezkumem.

Východní partnerství má svou první euroškolu. Komisař Johannes Hahn ji 4. 9. otevřel v Tbilisi. Dorazil i gruzínský premiér. Studenti se mohou těšit na inovativní akademický program podporující multikulturní výměnu a spolupráci.

Evropská ombudsmanka poslala Komisi své doporučení týkající se jmenování jejího generálního tajemníka Martina Selmayra. Berlaymont na něj hned 4. 9. zareagoval.

Konečně! Rada 5. 9. definitivně schválila vznik Evropského systému pro cestovní informace a povolení ETIAS pro všechny ty, kteří do EU přicházejí ze zemí s bezvízovým stykem. Ano, Schengen dosud fungoval bez něj. A bude minimimálně do roku 2021, než bude skutečně zprovozněn.

Komise 5. 9. rozhodla o registraci nové evropské občanské iniciativy s názvem „Skoncujme s érou klecí“. Jejím iniciátorům jde o nosnice, králíky, kuřice, brojlery, křepelky, kachny, husy, prasnice a telata.

Komise to s ochranou osobních údajů putujících mezi EU a Japonskem myslí vážně. 5. 9. zahájila postup pro přijetí tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Erasmus je dobrá značka, program ale potřebuje zefektivnit, konstatovali 6. 9. auditoři Evropského účetního dvora. Složité je třeba podávání žádostí a předkládání zpráv.

Apple si může koupit hudební službu Shazam, rozhodla 6. 9. definitivně Komise poté, co navrhovanou fúzi náležitě prozkoumala. Hospodářská soutěž v jejím důsledku nebude ohrožena.

Evropská investiční banka 6. 9. vydala první zelené (“sustainability awareness”) dluhopisy v hodnotě 500 mil. eur. Jako první by na řadu měly přijít projekty spjaté s vodou.

Projevu předsedy Komise o stavu Unie, kterému zainteresovaní neřeknou jinak než #SOTEU, je každý rok věnována čím dál větší pozornost. Občané se na ten letošní, poslední před dalšími volbami Evropského parlamentu, mohli díky Berlaymontu připravit už pět dní předem (7. 9.).

Co členské státy dělají proti syndromu vyhoření? Odpověď najdete v nové zprávě Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound. Uveřejnila ji 10. 9. A komu by to bylo málo, může se podívat na video z 25. 9.

Xylella fastidiosa, napadající například ovocné stromy, už není vědcům tak neznámá. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 10. 9. informoval, že o ní dokončil dvě zásadní práce.

Znečištěné ovzduší stále zabíjí, shrnul 11. 9. Evropský účetní dvůr. Snažit by se podle auditorů měl zejména Brusel (například tím, že reviduje směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší).

Propuštění katolického primáře katolickou nemocnicí proto, že se po rozvodu znovu oženil, může představovat zakázanou diskriminaci, rozhodl 11. 9. ve věci C-68/17 Soudní dvůr EU. Konečné slovo by ale v daném případě měl mít příslušný německý soud.

Olověné kulky a rybářská olůvka představují problém, konstatovala 12. 9. Evropská agentura pro chemické látky. Zjistila, že “existují dostatečné důkazy o riziku pro odůvodnění dodatečných opatření”.

Den #SOTEU nastal 12. 9. a kromě očekávaného (a očekávatelného) projevu Jean-Clauda Junckera přinesl řadu legislativních i nelegislativních návrhů. Týkají se svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu (Komise se bojí fake news a kyberútoků), posledních kompromisních prvků nutných pro reformu v oblasti migrace a hranic (Komise chce více peněz na Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a Agenturu EU pro azyl), efektivnější architektury pro podporu investic mimo EU, konce střídání letního a zimního času, intenzivnějšího boje proti praní špinavých peněz, zefektivnění rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nových pravidel k odstranění teroristického obsahu z internetu (Komise je přesvědčena, že hodina musí stačit), boje proti přeshraničnímu terorismu (Komise si myslí, že zatím neexistující Úřad evropského veřejného žalobce potřebuje posílit) a nové “Aliance mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost“.

V případě zrušení letu musí letecká společnost proplatit i provizi, kterou při prodeji letenky získal zprostředkovatel, rozhodl 12. 9. ve věci C-601/17 Soudní dvůr EU. Spotřebitelé jsou happy, aerolinky úpí. Mají jen jednu možnost: tvrdit, že o provizi nevěděly.

Evropští auditoři 12. 8. zveřejnilitzv. podkladový dokument o prosazování politiky hospodářské soutěže. Znamená to, že v polovině roku 2019 můžeme čekat zjištění.

Evropský parlament se v otázce reformy autorského práva postavil 12. 9. na stranu autorů, tedy proti technologickým gigantům. Komise ho za to okamžitě pochválila.

Kdo narušuje územní celistvost Ukrajiny, zadělává si na problém. Minimálně do 15. 3. 2019. Rada 12. 9. prodloužila platnost sankcí. V současnosti se vztahují na 155 osob a 44 subjektů.

Na Cenu občanské společnosti aspiruje 148 kandidátů z 27 členských států, objevilo se 13. 9. na webu Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Prodávat bez vědomí zákazníků SIM karty se zpoplatněnými službami, je nečestné, konstatoval 13. 9. ve spojených věcech C-54/17 a C-55/17 Soudní svůr EU.

Soudní dvůr EU 13. 9. potvrdil protiruské sankce přijaté vůči několika ruským bankám a ropným a plynárenským společnostem v souvislosti s krizí na Ukrajině. Šlo o věci T-715/14, T-732/14, T-734/14, T-735/14, T-737/14, T-739/14, T-798/14 a T-799/14.

Eurostat 13. 9. vydal tradiční ročenku o stavu regionů v EU. Podívejte se, jak si vede ten váš. Třeba v disciplíně využívání sociálních sítí.

Evropská agentura pro léčivé přípravky chce, aby lidi konečně pochopili, co jsou to biosimilární léky. 13. 9. proto zveřejnila nové video.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy se podíval tzv. strukturované retailové produkty z hlediska ochrany investorů. A 13. 9. seznal, že je v různých členských státech různá.

V Eurojustu působí první Ukrajinec. Respektive Ukrajinka. Myroslava Krasnoborova. Instituce o tom informovala 13. 9.

Náklady na pracovní sílu v EU rostou, konstatoval 14. 9. Eurostat. Ve druhém čtvrtletí 2018 meziročně o 2,6 %. V Česku byl ovšem nárůst takřka čtyřnásobný: 9,3 %.

Montrealský protokol plníme, informovala 14. 9. Evropská agentura pro životní prostředí ohledně (ne)používání látek poškozujících ozonovou vrstvu, jimž se v angličtině říká ODS (ozone-depleting substances).

Oficiálně zdravé Řecko navštívili zástupci trojky (Komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond) a 14. 9. o tom podali report. První mise po ukončení pomoci byla spíše formální.

Fotosoutěž WaterPIX se chýlí do finále. Evropská agentura pro životní prostředí 15. 9. předvybrala 49 finálových snímků. Hlasovat o nich můžete i vy. Do 15. 10. 2018.

Inflace v Česku byla v srpnu 2018 oproti EU jako celku mírně nadprůměrná. O 0,3 procentního bodu. Činila 2,4 %. Stejně jako v srpnu 2017 nebo červnu 2018, shrnul 17. 9. Eurostat.

Unijní pomoc Africe nefunguje, zjistili euroauditoři. V tiskovce Evropského účetního dvora z 18. 9. se píše, že Africká struktura pro mír a bezpečnost (APSA) má “slabou účinnost a je nutné změnit její zaměření”. Důležitější než provoz by mělo být budování kapacit.

Svobodná média a mladí novináři jsou základ, potvrdila konference ve Skopje, informovala 18. 9. Komise. Řeč sice byla o západním Balkáně, ale platí to obecně. (Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu k uvedenému výčtu o den později přidal ještě “objektivní žurnalistiku”.)

WTO je třeba reformovat. Podle Komise komplexně. Berlaymont svou pozici k modernizaci Světové obchodní organizace zveřejnil 18. 9. Chce posílit její kontrolní roli a zefektivnit mechnismus pro řešení sporů.

Mír v letech 2019-2021 jedině multilaterálně. Rada 18. 9. potvrdila základní pilíře strategického partnerství EU s OSN. Mezi jeho “zastřešující priority” patří kromě míru také ženy a bezpečnost.

Jak EU pokročila směrem k cílům udržitelného rozvoje?, táže se titulek tiskovky Eurostatu z 18. 9. A odpověď? Za posledních pět let bychom měli být statisticky zdravější a vzdělanější.

Komise od 18. 9. zkoumá, zda se BMW, Mercedes a Volkswagen nedohodly, že si nepolezou do zelí ve vývoji a zavádění systémů ke snížení emisí z osobních aut. Pokud se to prokáže, přijde je to draho.

Evropská investiční banka 18. 9. schválila financování projektů celkem za 5 mld. eur a dostalo se i na Česko. Respektive zdejší železnice.

Výbor pro humánní léčivé přípravky působící pod hlavičkou Evropské agentury pro léčivé přípravky minimálně na tři roky nového šéfa. Němce Haralda Enzmanna. Podrobnosti v tiskové zprávě z 18. 9.

Komise 19. 9. zaregistrovala dvě nové evropské občanské iniciativy: “Eat ORIGINal! Unmask your food”, jejímž cílem je zavedení povinnosti uvádět informace o původu u všech potravinářských produktů, a “Stop podvodům a zneužívání finančních prostředků EU”, která usiluje o uplatňování intenzivnějších kontrol a přísnějších sankcí v těch členských státech, jež nespadají do kompetence evropského veřejného žalobce, čímž by měly být lépe chráněny finanční zájmy EU. Pokud každá z iniciativ získá během jednoho roku jeden milion podpisů z alespoň sedmi členských států, bude se jí Komise muset zabývat.

EU od 19. 9. “novou a komplexní” strategii, jak lépe propojit Evropu s Asií. Dopravně, energeticky, digitálně, lidsky a finančně.

Ženy těhotné, krátce po porodu nebo kojící musí být v práci chráněny. Třeba před prací v noci. Vyplývá to z rozsudku Soudního dvora EU vyneseného 19. 9. ve věci C-41/17.

Eurozatykač vydaný Velkou Británií platí, brexit-nebrexit. Tak lze do lidské řeči přeložit rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-327/18 z 19. 9 týkající se potenciálního odmítnutí nebo odložení výkonu evropského zatýkacího rozkazu vydaného Spojeným království.

Rtuť pořád představuje problém, a to nejen v EU, informovala 19. 9. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Hlavním zdrojem nových emisí rtuti v Evropě je podle EEA spalování uhlí.

Riziku lesních požárů zamezíme prevencí, slíbila 20. 9. Komise u příležitosti zveřejnění zprávy o lesních požárech v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe v roce 2017. O lesy se budeme muset víc starat.

CETA (Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci EU s Kanadou) se uplatňuje už rok, připomněla 20. 9. Komise. A to velmi úspěšně. Například vývoz z EU meziročně vzrostl o více než 7 %. První zasedání společného CETA výboru se uskutečnilo 27. 9. v Montrealu.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude operativně spolupracovat se Srbskem. Například při “náhlé změně migračních toků”. EU se na tom se zemí dohodla 20. 9.

Evropský hospodářský a sociální výbor od 20. 9. jasno: výdaje EU musejí v letech 2021-2027 dosahovat alespoň 1,3 % hrubého národního důchodu. Komise ale mluví maximálně o 1,11 %. A Rada bude nejspíš ještě přísnější.

V Salzburku se 20. 9. uskutečnil neformální summit. Zhodnotil ho i předseda Evropské rady Donald Tusk. Témata? Migrace, vnitřní bezpečnost a brexit.

VAT Gap, tedy rozdíl mezi očekávanými a skutečně vybranými příjmy z DPH, činil v roce 2016 za celou EU 147,1 mld. eur, informovala 21. 9. Komise. Situace v Česku se zlepšila.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 21. 9. podpořilanovou genovou terapii pro vzácnou dědičnou poruchu způsobující ztrátu zraku. Jmenuje se Luxturna.

Valsartan v tom nejspíš není sám. Evropská agentura pro léčivé přípravky 21. 9. oznámila, že prozkoumá potenciální nečistoty i v lécích obsahujících další sartany – candesartan, irbesartan, losartan a olmesartan.

Máme lék na neúčinná antibiotika? Evropská agentura pro léčivé přípravky 21. 9. jeden takový schválila (kromě léku na prevenci migrény například). Měl by se předepisovat dospělým pod názvem Vabomere.

Komise 24. 9. zažalovala Polsko. Důvod je známý: ochrana nezávislosti polského Nejvyššího soudu. Nový je návrh na předběžná opatření, která by měla umožnit navrátit situaci ke stavu před 3. 4. 2018.

Co nejvíce ovlivňuje důvěru v instituce? V tiskovce Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound se píše, že je to “vnímaná kvalita” veřejných služeb, vzdělání a příjem.

80 % evropských občanů je pro zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce, vyplynulo podle tiskovky Komise (z 25. 9.) z šetření Eurobarometru. Rozvojovka totiž může (také) pozitivně působit proti nelegální migraci.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA hledá od 25. 9. experty. Hlásit se mohou do 18. 10. 2018.

Zneužívání platebních karet prostřednictvím bankomatu přestává být atraktivní, v roce 2016 oproti roku 2015 pokleslo o 12,4 %, informovala 26. 9. Evropská centrální banka. Trendy ale zůstává na webu.

Online platformy 26. 9. představily kodex zaměřený na boj proti online dezinformacím. Komise okamžitě kontrovala, že byznys se musí snažit víc.

Evropský sbor solidarity dostal právní základ. Rada 27. 9. schválila příslušné nařízení. I s tříletým rozpočtem ve výši 375 600 000 eur.

EU bude mít jednotnou digitální bránu, souhlasila 27. 9. Rada. Bude používat již existující název “Vaše Evropa”.

Víte, jak to vypadá, když Evropa chrání? Celníci zadrží padělané zboží. V roce 2017 za více než 31 mil. eur, oznámila 27. 9. Komise. Celkově byly mezi zabavenými padělky nejvíce zastoupeny potraviny, které tvořily celých 24 %. Následovaly hračky (11 %), cigarety (9 %) a oblečení (7 %). Většina padělků do Evropy přišla z Číny, Turecka, Hongkongu a Indie.

EU a 79 zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (země AKT) začaly28. 9. pracovat na nové dohodě. Protože v roce 2020 skončí platnost dohody z Cotonou. “Moderní politický rámec” by měl být zaměřen na “dosažení cílů udržitelného rozvoje”.

EU bude vládnout superpočítačům. Rada 28. 9. schválila nařízení o vzniku nového společného podniku, který bude do konce roku 2026 “dohlížet na sdružování zdrojů určených na vývoj superpočítačů pro zpracování dat velkého objemu”, čímž “přispěje k řešení výzev současného světa”. Komise hlasování přivítala.

EU si posvítí na dva nové syntetické opioidy. Jmenují se cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl. Souhlasila s tím Rada, informovalo 28. 9. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality