Výběrové řízení pro administrátory v oblasti cel a zdanění

12.10.2018

Jste odborníkem na oblast cel a daní a chtěli byste pracovat pro evropské instituce? Evropská komise v současné době hledá administrátory, kteří by pracovali na ředitelství odpovědném za politiku EU v oblasti daní a cel.

Pracovní náplň administrátorů v oblasti cel spočívá například v analýze a vypracování celních předpisů sjednocených v celním kodexu Unie a ve společném celním sazebníku, odpovídajících prováděcích ustanovení a dalších příslušných pravidel. Kromě toho se můžete zabývat i jinými specifickými oblastmi celní problematiky, například otázkami celních kontrol, procesem modernizace cel a/nebo příslušných IT aplikací. Jako administrátor můžete být také požádáni, abyste danou evropskou instituci zastupovali nebo jednali jejím jménem na unijní nebo mezinárodní úrovni.

Úkolem administrátorů v oblasti zdanění obecně je provádět analýzy problematiky přímých a nepřímých daní, vypracovávat právní hodnocení podle platných daňových předpisů nebo pravidel a postupů udělování státní podpory, analyzovat jejich dopad, předkládat návrhy právních předpisů či vypracovávat hospodářské analýzy těchto otázek. Kromě toho můžete mít na starost komunikační aktivity či vést jednání na mezinárodní úrovni se zaměřením na ekonomickou analýzu a vyhodnocení dopadů přímého a nepřímého zdanění.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a zajišťuje, aby bylo se všemi uchazeči zacházeno stejně. Další informace o politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od 11. října 2018 do 13. listopadu 2018 (12 hod. bruselského času). Více informací naleznete v oznámení o výběrovém řízení a na stránkách EPSO.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU s těmito předpoklady: Musíte ovládat alespoň dva úřední jazyky EU, jedním z nich musí být angličtina nebo francouzština.

Musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělávání v délce alespoň 4 let a minimálně 6 let odborné praxe v oblasti vztahující se k požadovanému profilu, případně vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let a minimálně 7 let relevantní odborné praxe.

Referenční č.: EPSO/AD/363/18

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality