Jakou EU chceme? Reportáž z diskuze v Českých Budějovicích


Lucie Vinařská, psáno pro Euroskop

REPORTÁŽ – Jak se Vám žije v Evropě? Jaký vliv má Evropská unie na Vaše město a Vaše životy? Co je potřeba zachovat a co naopak změnit? Na všechny tyto otázky a mnohé jiné odpovídali účastníci další debaty z cyklu Občanských konzultací, která se konala v Českých Budějovicích.

V úterý 16. října se občanské konzultace přesunuly do Českých Budějovic, konkrétně do prostor Jihočeské vědecké knihovny. Diskuze se účastnili Zuzana Roithová, bývalá poslankyně Evropského parlamentu a nyní předsedkyně představenstva společnosti Jihočeské nemocnice a.s., Pavel Svoboda, poslanec Evropského parlamentu a právník, Luděk Keist, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory a Jan Plojhar, manažer rodinné firmy. Debatu moderoval Jan Dušek, rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií.

Znárodňujeme úspěchy a europeizujeme problémy

Zuzana Roithová se během svého vystoupení vrátila k tomu, proč vlastně Evropská unie jako mezinárodní organizace vznikla, na čemž demonstrovala důležitost připomínání si základních úloh a hodnot Evropské unie. Jako výhody našeho členství v EU zdůraznila podporu digitalizace, odstranění datových zábran nebo zrušení roamingu, na čemž má Česká republika své zásluhy. Dále zmínila dva fenomény: „znárodňování evropských úspěchů“ a „europeizace našich národních problémů“, kterými referovala o současné situaci. Na Unii oceňuje, že v ní funguje solidarita a sdílení společných problémů.

„Mezinárodními smlouvami jsme se vždy snažili zlepšovat, nyní si jimi vytváříme překážky,“ vyjádřil se Pavel Svoboda k současné situaci okolo odchodu Velké Británie z EU, díky kterému dojde mimo jiné k 15% výpadku v evropském rozpočtu. Dále mluvil o současných a budoucích výzvách pro Unii. Mezi ně patří zmíněný brexit, víceletý finanční rámec a mnohé další jako například klimatické změny, digitalizace nebo rozvoj umělé inteligence.

ČB konzultace
Občanské konzultace v Českých Budějovicích proběhly v prostorech Jihočeské vědecké knihovny. Zdroj: Igor Blahušiak

Ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory, Luděk Keistz, připomněl, jaké potíže zažívala Evropa před volným pohybem osob a zboží a dále vyzdvihl možnost studia v zahraničí a příspěvky EU do infrastruktury, kde upozornil i na plánování dálnice Praha-Budějovice, která byla schválena již v 60. letech.

Jan Plojhar vede rodinnou firmu, která funguje v papírnictví již 130 let a usiluje o udržení této tradice. Evropskou unii považuje za garanci pro svou firmu, že zde může existovat a svobodně podnikat. Představil i činnost neziskové organizace JCI, v níž v současnosti působí. Ta funguje po celé Evropě a snaží se shromažďovat budoucí lídry. Těm nabízí např. stínování europoslanců a řadu dalších projektů.

Diskutující se zajímali o euro

Poté následovala samotná diskuze, kdy mělo publikum možnost klást otázky a diskutovat. Důležitým tématem byla společná evropská měna. Plojhar podpořil přijetí eura, i kvůli zjednodušení administrativy. K jeho názoru se přiklonili také Luděk Keist a Pavel Svoboda, který poznamenal, že Česká republika kvůli tomu, že euro nemá, ztrácí až 10 miliard korun.

Zuzana Roithová zdůraznila politickou dimenzi členství v eurozóně. Euro je podle ní silný politický nástroj, díky kterému můžeme získat více šancí efektivněji ovlivňovat dění v Evropské unii. Podle Roithové je sice jako u jiných záležitostí přijetí eura pro některé skupiny obyvatel výhodné, pro jiné nikoliv, ovšem zvýšení cen, kterého se většina Čechů v souvislosti s eurem obává, nemusí přijít, protože je možné mu předejít vhodným zákonem.

Další otázky se týkaly například řeckého dluhu, devalvace měny nebo evropských hodnot jako takových. Panelisté potvrdili, že je zde problém s komunikací a s nedostatečným předáváním informací o EU veřejnosti. Za důležité považují, aby česká politická scéna vzala EU za vlastní projekt.

Autor: Lucie Vinařská, psáno pro Euroskop, 22. 10. 2018

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality