Projekty PESCO, 16. díl: Kontrola a ochrana přístavů a pobřeží


Petr Pospíšil, Euroskop, 26.10.2018

Naposledy jsme vám v rámci představování sedmnácti projektů PESCO představili námořní systémy určené pro protiminová opatření. V předposledním díle celého seriálu zůstaneme v námořní doméně a zaměříme se na projekt „Kontrola a ochrana přístavů a pobřeží.“

Zemí, která tento projekt iniciovala a navrhla, je Itálie. Kromě ní se jej účastní také ostrovní Irsko a trojice středomořských států – Řecko, Španělsko a Portugalsko.

Cílelm projektu je zvýšení schopností dohledu a ochrany určených námořských oblasti. Těmi můžou být jak přístavy a pobřežní vody, tak i strategicky významné námořní obchodní cesty, klíčové uzly námořní dopravy č důležité linie, kudy vedou podmořské telekomunikační kabely.

Námořní oblast bude monitorována ze vzduchu, z hladiny i pod hladinou

Co se týče prostředků, které mají tomuto cíli napomoci, ambicí architektů tohoto projektu je vývoj a následné koordinované terénní použití námořních senzorů, speciálních počítačových softwarových programů. Autoři projektu počítají i se zapojením vozidel schopných pohybu po mořské hladině, pod vodou i ve vzdušném prostoru nad mořem.

Zapojení těchto nástrojů umožní shromáždění, zpracování, porovnání a vyhodnocení získaných údajů. Tyto činnosti usnadní a zkvalitní detekci a identifikaci celé škály potenciálních problémů a hrozeb pro námořní dopravu.

Projekt bude mít i vlastní jednotku operačního nasazení

Kromě technologických prostředků zaměřených na monitoring a získávání informací o možných hrozbách bude v rámci projektu vyvinut i vlastní integrovaný systém schopný operačního nasazení v přístavech, pobřežních vodách a příbřežních oblastech. Tento operační systém bude disponovat i kapacitami pro ovládání a řízení (command and control).

Úspěšná realizace projektu má zajistit zvýšenou bezpečnost námořní dopravy a komunikace zprostředkované námořními cestami.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek