PESCO, 17. díl: Modernizace systému námořního sledování


Petr Pospíšil, Euroskop, 31.10.2018

Sedmnáctidílný seriál Euroskopu o sedmnácti projektech stálé strukturované spolupráce v obraně dospěl do svého cíle. Jako poslední vám představíme třetí z projektů zaměřených na navýšení schopností v námořní doméně – na projekt Modernizace systému námořního sledování.

Vedoucím národem projektu je Řecko, které doplňuje následující šestice účastnických států: Bulharsko, Kypr, Španělsko, Chorvatsko, Irsko a Itálie. Některé z těchto zemí se účastní rovněž projektu Kontrola a ochrana přístavů a pobřeží (Irsko a Španělsko, více viz zde) a projektu Námořní systémy pro protiminová opatření (Řecko a Irsko, více zde).

Průniky s dalšími projekty z námořní oblasti

Vzhledem k průnikům – tématickým i z hlediska účastnických zemí – proto nepůsobí nikterak překvapivě, že projekt počítá se zapojením technologických prvků, která již v určité podobě známe i z dalších projektů stálé strukturované spolupráce PESCO – například podmořské drony.

Cíl projektu, jak již samotný název napovídá, spočívá v posílení námořního sledování, zlepšení přehledu o situaci a efektivitu reakce v případě, vyvstane-li nutnost na určitou hrozbu reagovat. Za tímto účelem bude využita jednak již existující infrastruktura (například pro nasazování vojenských prostředků), jednak budou vyvinuty prostředky nové.

Integrace prostředků ze tří domén, komunikace dovnitř i navenek

Zkvalitnění supervize nad námořními oblastmi předpokládá integraci pozemních, námořních i vzdušných monitorovacích systémů. Jednotlivé složky monitorovací soustavy spolu musí lépe komunikovat, je třeba zapracovat na lepší interoperabilitě. Kromě vzájemné komunikace autoři projektu kladou důraz i komunikaci navenek, v podobě poskytování informací příslušným národním úřadům.

Včasná, přesná a podrobná informovanost umožní účinný zásah proti hrozbám, které se mohou v mezinárodních vodách objevit. Evropská unie i ve své Globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku (2016) deklarovala tzv. integrovaný přístup ke hrozbám. S ním se setkáváme i u tohoto projektu PESCO.

Integrovaný přístup ke hrozbám

Jeho architekti chápou potenciální hrozby v širokém smyslu: hrozby nové i staré, hrozby pro bezpečnost a obranu, avšak i hrozby v podobě nedostatečné energetické bezpečnosti či environmentálních problémů. Všechny tyto fenomény mohou v určité ze svých konkrétních forem představovat výzvu pro bezpečnost v námořní oblasti, kterou je třeba včas identifikovat. Proto je kvalitní monitoring, garantovaný posledním z námi představených projektů PESCO, nezbytností.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek