Informační společnost v říjnu 2018

09.11.2018
Euroskop

Rejstřík evropských filmů má usnadnit jejich přístup online

  • Rejstřík evropských filmů má vytvořit bohatý a rozmanitý virtuální filmový archiv, kde se zviditelní evropská kinematografie

Krátce…

Rejstřík evropských filmů má usnadnit jejich přístup online

  • Díky této nové iniciativě by se starší i evropské filmy měly snáze dostat k lidem.

  • Minimálně 30 % filmů nabízených poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání musí být evropského původu.

Komisařka Mariya Gabrielová, odpovědná za digitální ekonomiku a společnost, 18. 10. 2018 představila prototyp rejstříku evropských filmů, jednu ze stěžejních iniciativ strategie Digital4Culture, jež je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018. Díky tomuto rejstříku budou moci odborníci, veřejné orgány i občané získávat informace o evropských filmech a jejich dostupnosti na internetu v rámci služeb videa na vyžádání (VOD) ve všech zemích EU. V současnosti pochází z EU jen asi 25 % všech filmů nabízených v EU online jako video na vyžádání. Existují databáze jednotlivých členských států, avšak žádná databáze evropská. Rejstřík je prozatím ve fázi prototypu a obsahuje údaje o 35 tis. evropských filmech ve 115 VOD službách. Spuštění beta verze se plánuje na jaře 2019 a konečné verze na konci roku 2019. K občanům by se tak vytvořením archivu měla jednodušeji dostat celá evropská kinematografie. Autoři a producenti by zase měli mít přehled o tom, ve kterých zemích a v rámci kterých služeb jsou jejich filmy k dispozici jako video na vyžádání. Distributoři, kteří budou chtít lépe propagovat své evropské filmy, budou vědět, které VOD služby nabízejí podobná díla, a budou mít proto pravděpodobně zájem i o jejich filmy. VOD služby získají přehled o evropských filmech online na jiných územích, jež by mohly zaujmout i jejich diváky. Veřejné orgány (fondy a agentury) by zase měly mít přehled o legální nabídce filmů na internetu. Rejstřík by také měl být nástrojem, který budou moci používat regulační orgány, aby monitorovaly uplatňování revidované směrnice č. 13/2010 o audiovizuálních mediálních službách, jež stanovila, že minimálně 30 % takto nabízených filmů musí tvořit evropská díla (více v příspěvku „Zástupci Rady schválili aktualizaci pravidel EU pro audiovizuální služby“, Informační společnost v červnu 2018).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality