Říjnový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 12. 11. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v říjnu 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Nezaměstnanost: setrvalý stav. Data za srpen 2018 uveřejněná 1. 10. jsou následující: EU-28 6,8 %, eurozóna 8,1 % a nejlepší Česko 2,5 %. Docela dobře jsme na tom i s nezaměstnaností mladých (7,7 %). V téhle disciplíně nás poráží jen Německo (6,5 %).

Za zemědělsko-potravinářské vztahy spravedlivější. Rada 1. 10. schválila pozici k návrhu Komise a může začít jednat s europoslanci.

Členské státy budou moci dočasně zavést reverse charge, a pokusit se tak zamezit podvodům s DPH, rozhodla 2. 10. krom jiného Rada ve formátu ministrů financí. Nebudou tak ale s to činit samy.

Nevozte s sebou víc než 10 tis. eur. Rada 2. 10. odsouhlasila nařízení, které má “zlepšit kontroly peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící”. A limitem je právě ona suma. Jinak pěkně za celníky! PS: Za hotovost se považují i šeky, předplacené karty nebo zlato.

Nižší sazba DPH na e-knihy. Rada byla 2. 10. jednoznačně pro. Nutno ale dodat, že nová pravidla se mají uplatnit jen dočasně. Než bude v EU zaveden “konečný systém DPH”.

Lichtenštejnsko, Peru i Palau už nejsou na scestí, konstatovala 2. 10. Rada. Všechny zmíněné jurisdikce už prý s EU daňově spolupracují.

Potvrzeno: Europoslanci mohou vykonávat rozpočtové pravomoci i v Bruselu, ne jen ve Štrasburku, konstatoval 2. 10. Soudní dvůr EU ve věci C-73/17. Nelíbí se to hlavně Francouzům.

Co o vaší zemi vypovídá index rovnosti žen a mužů?, táže se sugestivně tiskovka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z 3. 10. A odpověď? Třeba Česko je na tapetě za to, že u nás má vysokou školu málo žen se zdravotním postižením.

Aktivity Evropské investiční banky neznají hranic. V říjnu se rozdala například ve prospěch Maroka (3. 10.), Ukrajiny (10. 10. a 19. 10.), Indonésie (13. 10.), Uzbekistánu (15. 10.), Egypta (17. 10.), Bosny a Hercegoviny (19. 10.) a Arménie (31. 10.) a začala si připravovat půdu v Bělorusku (18. 10.).

EU by neměla slibovat, co nemůže splnit. To je pozice Evropského účetního dvora ke zprávě o unijním rozpočtu za rok 2017. Euroauditoři ji zveřejnili 4. 10. (a Komise ji hned okomentovala).

Evropský parlament 4. 10. přijal nařízení o volném pohybu neosobních údajů. Spolu s GDPR by mělo v EU vytvořit “jednotný evropský datový prostor”. A to se Komisi líbí.

Eurojust se změní, potěšila se 4. 10. po hlasování europoslanců Komise. Přeshraniční justiční spolupráce by měla být díky reformě instituce ještě efektivnější než dosud.

Když na webu uveřejníte pár inzerátů, nejste hned obchodník, konstatoval 4. 10 v rozsudku ve věci C-105/17 Soudní dvůr EU. Platí to ale s omezeními.

EU se chlubí, že pomáhá a chrání po celém světě. V říjnu se o to pokusila v Afghánistánu (4. 10.), Somálsku (15. 10.), Jordánsku (22. 10.), Demokratické republice Kongo (22. 10.) a v Sahelu a Středoafrické republice (29. 10.).

EU 5. 10. podepsala s Albánií dohodu o spolupráci s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží. Hashtag #migrace.

Evropský měnový fond ještě neexistuje, ale euroauditoři by ho už chtěli kontrolovat, vyplývá z jejich tiskovky uveřejněné 8. 10. Důvod? Vyvozování odpovědnosti a veřejná kontrola.

Jak posuzovat environmentální bezpečnost krmivových doplňků? Evropský úřad pro bezpečnost potravin se od 8. 10. ptá a vy můžete do 19. 11. 2018 odpovídat.

Komise 8. 10. přivítala zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu IPPC. Oteplení o více než 1,5 °C je problém a zpráva údajně poskytuje politikům po celém světě “silný vědecký základ“.

Soudní dvůr EU prošel v říjnu pravidelnou personální “údržbou”. Klíčová je shrnující tiskovka z 8. 10. zmiňující i Čecha Jiřího Malenovského a pak ta z 9. 10. referující o tom, že šéfem od prosince 2018 elektronizovaného soudu zůstává i nadále Koen Lenaerts.

Evropská centrální banka 9. 10. informovala, že její lidi byli na inspekci ve Španělsku, a to už podesáté. Situace je dobrá. Až na ten dluh a nezaměstnanost.

Duševní vlastnictví mají ochránit celníci. Rada 9. 10. přijala nový akční plán pro roky 2018-2022. Je tu ale problém: chybí mu ještě prováděcí plán.

Co bude v letech 2019-2020 možné lovit ve vodách severovýchodního Atlantiku? Od 9. 10. je jasněji. Komise zveřejnila svou představu.

Účetnictví čtyřiceti euroagentur je v pořádku, konstatoval 9. 10. Evropský účetní dvůr. Neprošla jediná: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, kde auditoři “zjistili řadu problémů”. EASO se okamžitě zareagoval a slíbil nápravu. Mezitím ale ještě stihl pronajmout větší kanceláře.

Rada se 9. 10. zabývala biodiverzitou a klimatickou změnou. Obojí vyžaduje novou legislativu. Nebo“ambiciózní strategický plán”.

Konopí s nízkým obsahem THC je v pořádku. Nebo ne? Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA si na to 9. 10. pořádně posvítilo.

Emise CO2 z aut a dodávek budou muset být nižší. Rada sice 10. 10. neodsouhlasila požadavek europoslanců, ale 35% snížení v porovnání s emisními limity platnými pro rok 2021 i tak automobilky pocítí.

Komise 10. 10. vyzvala k “rozhodné akci v oblasti bezpečnostních priorit”. Součástí požadavků Berlaymontu není jen rozumná interoperabilita informačních systémů, ale například i posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo Úřadu evropského veřejného žalobce.

EU zlepší kvalitu ovzduší v Ostravě. Komise na to městu 10. 10. příslíbila peníze. #urbaninnovativeactions.

Změna financování EU “nevychází ze zcela spolehlivých předpokladů”, řekli 11. 10. evropští auditoři k návrhu příjmů EU v letech 2021-2027.

Směrnice o karcinogenech a mutagenech ochrání víc než dřív. Bude se vztahovat na dalších osm chemických látek, včetně výfukových plynů z dieselových motorů, shodla se 11. 10. Rada s europoslanci.

Žádosti o azyl: setrvalý stav, popsal situaci v létě 2018 11. 10. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Počet žádostí se nezvýšil, došlo ale k mírnému nárůstu nevyřešených případů.

Insolvenční směrnice by měla zohledňovat situaci v jednotlivých členských státech. Rada je pro, aby nová norma vznikla, jak plyne z tiskovky uveřejněné 11. 10., neměla by ale dle ní s vaničkou vylévat i dítě.

Praní peněz by mělo být obtížnější. Rada 11. 10. přijala novou směrnici. Mělo by dojít například k posílení přeshraniční spolupráce nebo zavedení minimálních pravidel týkajících se sankcí. Nejdříve v roce 2020.

Jak jsou na tom spotřebitelské trhy v EU? Komise se pokusila odpovědět 12. 10. Důvěře se těší například služby osobní péče (kadeřnictví, lázně) a služby cestovního ruchu (rekreační ubytování, zájezdy). Na druhé straně jsou telekomunikační, finanční a veřejné služby (dodávky vody, plynu, elektřiny a poštovní služby). Nemluvě o prodeji nemovitostí a ojetin.

Pohonné hmoty mají v celé EU jednotné značení. Od 12. 10. se na benzínkách orientujte podle koleček (benzin), čtverečků (diesel) a kosočtverečků (plyn). Více v tiskovce Komise.

Evropští auditoři vítají návrh na větší ochranu whistleblowerů. Evropský účetní dvůr to oznámil 15. 10. Oznamovatelé porušování práva v EU mohou být na koni poté, co se návrh přemění v legislativu.

Rada 15. 10. potvrdila množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu na nula tun. Česky: i v roce 2019 bude EU moci intervenovat podle potřeby, ať už jde o množství, tak o cenu. Což je z hlediska trhu rozumnější než automatické nákupy.

Evropská bateriová aliance 15. 10. ohlásila, že za “pouhý rok” bylo dosaženo “velkého pokroku”. Baterie prý budou pro automobilový průmysl v 21. století stejně důležité, jako byl ve 20. století spalovací motor.

Rada 15. 10. podpořila podpis dvou dohod se Singapurem – o volném obchodu a o ochraně investic. Je to dobrá zpráva. Nejen pro Komisi, ale i pro nás.

Sankce za používání a šíření chemických zbraní budou přísnější, souhlasila 15. 10. Rada. Bude se častěji zakazovat vstup do EU a mrazit majetek.

Rada 15. 10. rozhodla o baltských rybích kvótách pro rok 2019. V obchodech očekávejte hlavně platýse evropského (kvóta se zvyšuje o 43 %) a západní populaci tresky obecné (+70 %).

Poradní mise EU EUAM Iraq potrvá minimálně do 17. 4. 2020. Rada 15. 10. neměla problém ani s tím, že prodloužení vyjde na 64,8 mil. eur.

Zemědělci a potravináři potřebují promo, naznala 16. 10. Komise. Ze zemědělského rozpočtu EU jim proto poskytne 172,5 mil. eur. V příštích třech letech se z nich zaplatí 79 “kampaní”. Jednu (za 742 tis. eur) i Agrární komoře ČR.

Sešla se eurotripartita a 16. 10. vydala společné prohlášení. Debatovalo se o digitální revoluci, hračce jménem evropský pilíř sociálních práv a finanční perspektivě pro roky 2021-2027.

Komise 16. 10. vydala Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018. Podíl žáků, kteří řádně neukončí školu, se v roce 2017 snížil a procento těch, kteří skončí terciární vzdělání, vzrostl. Takže cíle pro rok 2020 jsou (skoro) splněny.

Evropský účetní dvůr 16. 10. zveřejnil svůj pracovní program na rok 2019. Soustředí se na “hlavní výzvy, před nimiž EU v současnosti stojí”.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se dostal na kobylku nodulární dermatitidě skotu (lumpy skin disease). 16. 10. zveřejnil ambiciózní tiskovku, že už ví, jak onemocnění eliminovat.

Byl to vietnamský říjen. Nejprve Komise 17. 10. předložila Radě ke schválení a podpisu dohody o obchodu a investicích a pak 19. 10. rakouské předsednictví podepsalo dobrovolnou dohodu o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT).

DiscoverEU čeká od 28. 11. 2018 druhé kolo, oznámila 17. 10. Komise. Čerstvě plnoletí si budou moci přijít na 12 tis. bezplatných jízdenek na cestu po Evropě.

Jsme průměrní. Inflace v Česku kopírovala v září 2018 tu v eurozóně. Meziročně dosáhla 2,1 %. A v EU jako celku byla jen o desetinku procentního bodu vyšší, informoval 17. 10. Eurostat.

V roce 2019 očekávejte průlom! Vznikne 100mil. investiční fond Breakthrough Energy Europe. Firmám v EU má pomáhat s vývojem “radikálně nových technologií na výrobu čisté energie”. Komise a Bill Gates si plácli 17. 10.

Komise 18. 10. prezentovala prototyp rejstříku evropských filmů. Odborníci, veřejné orgány i běžní občané prý díky němu budou moci získávat informace o evropských filmech a jejich dostupnosti na internetu.

Děti vám mohou pěkně zatopit. Třeba když spolu s vámi využívají totéž připojení k nelegálnímu sdílení. Soudní dvůr EU neměl 18. 10. ve věci C-149/17 slitování.

Největší překvapení závěrů Evropské rady z 18. 10.? Ani slovo o brexitu.

EU 18. 10. spojila síly s Nadací Billa a Melindy Gatesových. Jde jim o zdravotnickou diagnostiku v subsaharské Africe.

Jižní Korea, Japonsko a celá Africká unie – se všemi EU v říjnu z různých důvodů jednala. S Korejci si 18. 10. připomněla 55. výročí diplomatických vztahů, s Japonci 22. 10. poprvé vedla formalizovaný “průmyslový, obchodní a hospodářský dialog” a s Afričany jí 23. 10. nešlo o nic menšího než o bezpečnost. Už pojedenácté.

Polsko musí okamžitě přestat uplatňovat předpisy týkající se snížení věku odchodu do důchodu u soudců Nejvyššího soudu, rozhodl 19. 10. ve věci C-619/18 Soudní dvůr EU. Stalo se tak 17 dní od podání.

Berlaymont 19. 10. u příležitosti eurasijského summitu spustil “portál udržitelné konektivity ASEM”. Má prý napomoci “měřit propojenost mezi Evropou a Asií”. V praxi je to vizualizovaná databáze.

Komise může s Američany jednat o dovozu hovězího bez růstového hormonu, rozhodla 19. 10. Rada. A v Berlaymontu byli rádi. USA zřejmě chtějí do EU dovážet víc, ale nechtějí se dělit o kvótu 45 tis. tun ročně s ostatními. Přičemž vše se musí odehrávat v mezích pravidel Světové obchodní organizace.

Evropští statistici měli 20. 10. svůj den. Eurostat při té příležitosti upozornil hned na několik svých publikací. A vězte, že je umí. Takže pokud se chcete něco dozvědět, ať už o EU jako celku nebo o jednotlivých členských státech, vzhůru do toho!

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA vydalo22. 10. paper k nelegálnímu obchodu s captagonem. Respektive s tím, co se za něj dnes vydává.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA pořádala ve dnech 22.-26. 10. pětidenní Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Letos šlo hlavně o nebezpečné látky a jejich “aktivní řízení”.

Eurostat ve dnech 22.-23. 10. zveřejnil data o deficitech a dluzích členských států v roce 2017 a ve druhém čtvrtletí 2018. Česko je na tom dobře, zvláště s dluhem.

EU není úspěšná ani v zachycování uhlíku (tedy CO2), ani v “inovačních obnovitelných zdrojích energie”, tvrdí Evropský účetní dvůr. Ve zprávě z 23. 10. se píše, že Unií financované demonstrační projekty přinesly z hlediska dosažených výsledků “jen málo”.

Subsidiarita je znovu na scéně. Blíží se eurovolby a taky je třeba materializovat doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář “Méně, zato efektivněji”. Návrhy Komise z 23. 10. na přiblížení rozhodování lidem jsou již veřejně k dispozici.

Komise 23. 10. zveřejnila svůj pracovní program na rok 2019. Jde o klasický mix nových iniciativ (třeba plán rozvoje umělé inteligence), těch, které by měly být schváleny co nejrychleji, tedy do voleb do Evropského parlamentu (například prakticky celá nová finanční perspektiva pro roky 2021-2027), a těch, které by měly být staženy (zpravidla proto, že byly začleněny do jiných návrhů).

Erasmus si polepší, a to o celých celých 10 %. Takže program bude v eurovolebním roce 2019 disponovat rozpočtem přesahujícím 3 mld. eur, informovala 24. 10. Komise.

Pravidla pro .eu domény se změní, souhlasila 24. 10. Rada. Právo zaregistrovat si je by se nově mělo vztahovat i na občany EU žijící mimo její území.

Do bilaterálních obchodních dohod bude možné snáze začleňovat ochranná opatření. Rada to 24. 10. ráda podpořila.

Rada 24. 10. konstatovala, že europoslanecké pozměňovací návrhy k rozpočtu pro rok 2019 neakceptuje. Takže se bude muset jednat dál. Deadline: 19. 11. 2018.

Už i EU dělá selfie. Komise 25. 10. dala světu nástroj nazvaný “Sebehodnocení efektivního učení s podporou využívání inovačních vzdělávacích technologií”, anglicky Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies. Čili SELFIE.

Vojenské zprávy si copyright nezaslouží, myslí si generální advokát Maciej Szpunar. Rozsudek ve věci C-469/17 ale zatím nepadl, 25. 10. bylo zveřejněno jen nezávazné stanovisko.

I baleťáci mají právo na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, rozhodl 25. 10. ve věci C-331/17 Soudní dvůr EU.

Listerióza má původ v lososech, konstatoval 25. 10. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Problémy se naštěstí dotkly jen tří zemí (Dánska, Německa a Francie). I tak ale čtyři lidi zemřeli.

EBA a EMA, tedy Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropský orgán pro bankovnictví, se po brexitu přesunou do Amsterodamu a Paříže. Od 25. 10., kdy to pár dní po Radě schválili i europoslanci, je to jisté.

Sony Corporation of America si může koupit EMI Music Publishing. Komise 26. 10. došla k názoru, že to nikoho neohrozí. Ani online platformy.

Příjmy i spotřeba domácností v EU rostou. Eurostat 26. 10. publikoval data za druhý kvartál 2018.

EU pomáhá hospodářské soutěži i v sektoru zemědělství. Plyne to alespoň z reportu zveřejněného Komisí 26. 10. Nebýt Bruselu, malorolníci by si prý proti velkým hráčům neškrtli.

Ovzduší je pořád nečisté. Evropská agentura pro životní prostředí 29. 10. konstatovala, že poluce stále překračuje jak limity EU, tak OSN. Viník? Hlavně silniční doprava.

Všechno roste: HDP(ve třetím kvartále 2018), inflace(v říjnu 2018) i zaměstnanost (v září 2018). Eurostat svá data zveřejnil 30. a 31. 10.

EU se 31. 10. dohodla na celních kvótách Světové obchodní organizace po brexitu. Rozdělí se – jak jinak – mezi EU-27 a Velkou Británii.

Boj proti nespláceným úvěrům nebere konce. Rada 31. 10. schválila návrh, jehož cílem je (re)definovat kapitálové požadavky na banky, jež mají ve své rozvaze úvěry se selháním. Strach má hlavně ze systémových důsledků.

Jednodušší a flexibilnější pravidla pro evropské fondy po roce 2020 jsou ok, tvrdí euroauditoři. V tiskovce z 31. 10. ale jedním dechem dodávají, že chtějí záruky. Že výdaje budou mít skutečný dopad a budou v souladu s pravidly.

Jednorázové plasty tu nechceme. Rada 31. 10. následovala europoslance, kteří hlasovali o týden dřív, a rozhodla se zakázat třeba plastové tácky.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality