Výběrové řízení na pozici poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku

29.11.2018

Evropská komise vyhlašuje externí výběrové řízení na obsazení pozice poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku.

Jedná se o dočasné místo v platové třídě AD13 (devítiměsíční zkušební doba, smlouva na nejvýše 4 roky s možností prodloužení o nejvýše 2 roky, nástupní základní plat je ve výši od cca 12.600 euro).

Náplň práce:
– poskytovat zástupci generálního ředitele rady ohledně dokončení integrace evropského trhu s energií a harmonizace regulačních rámců, a to zejména pokud jde o technické a regulační aspekty;
– poskytovat zástupci generálního ředitele rady ohledně vztahů s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), národními regulačními orgány, provozovateli přepravní soustavy (TSO) a evropskými energetickými regulačními orgány, a to zejména v oblasti vnitřního trhu s elektřinou a plynem;
– přispívat k postojům generálního ředitelství týkajících se agentury ACER;
– spolupracovat s horizontálními útvary, zejména s generálním sekretariátem a GŘ BUDG ohledně agentury ACER;
– účastnit se v případě potřeby zasedání správní rady ACER a dalších souvisejících jednání;
– účastnit se v případě potřeby schůzí regulačního výboru Energetického společenství;
– zastupovat postoj Komise na jednáních s regulačními orgány a zúčastněnými stranami.

Kvalifikační požadavky:
• dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 roky), následované minimálně 15letou odbornou praxí.
nebo
• dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 roky), následované minimálně 16letou odbornou praxí.

Specifické požadavky:
– dobré a prokazatelně dlouhodobé zkušenosti získané v oblasti regulace evropské energetiky, a zejména v oblasti „vnitřního trhu s elektřinou a plynem“,
– velmi dobrá znalost politik spadajících do působnosti GŘ ENER, a zejména této funkce poradce,
– vynikající schopnosti v oblasti mezilidských vztahů a přijímání rozhodnutí, vyjednávací dovednosti na vysoké úrovni a velmi dobrá schopnost efektivně a účinně komunikovat se všemi zúčastněnými,
– schopnost poskytovat všem adresátům jasné a relevantní informace obecně o orgánech EU a konkrétně o Komisi a vytvářet příznivý dojem o nich,
– schopnost jednat efektivně a zdvořile se všemi kontaktními osobami a kolegy, budovat pevné pracovní vztahy,
– odolnost vůči stresu.

Výhodou:
– vysokoškolské vzdělání v oblasti energetiky, zejména technologií.

Velkou výhodou:
– zkušenost v oblasti spolupráce s národními regulačními orgány, provozovateli přepravní soustavy nebo evropskými energetickými regulačními orgány.

Jazykové znalosti: dva úřední jazyky EU
• jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
• jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtiny nebo francouzštiny).
• Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
• Znalost dalších jazyků je výhodou.

Průběh výběrového řízení:

1) Předvýběr na základě:
a) vyplněného formuláře žádosti,
b) životopisu,
c) a motivačního dopisu.

U studia třeba uvést: datum zahájení a ukončení, běžnou délku celého cyklu a přesný název obdrženého diplomu.
U odborné praxe třeba uvést: datum zahájení a ukončení každého zaměstnání a přesnou náplň práce.

2) Předložení požadovaných dokladů – zašlou jen uchazeči, kteří budou pozváni na pohovor.
a) kopie dokladu potvrzujícího státní občanství (občanského průkazu nebo pasu)
b) kopie diplomu nebo osvědčení o požadované úrovni dosaženého vzdělání,
c) potvrzení o zaměstnání dokládající délku odborné praxe.

3) Pohovor – bude probíhat pouze v angličtině nebo francouzštině.

Máte-li odpovídající vysokoškolské vzdělání a odbornou praxi a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii jako poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku, zašlete přihlášku společně s životopisem a motivačním dopisem (vše v jedné zprávě) na adresu:

HR-ADVISER-ENER-TA-APPLICATION@ec.europa.eu

do 13. prosince 2018 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Přílohy:

Vyhlášení výběrového řízení v češtině (soubor Vacancy notice CS) a angličtině (soubor Vacancy notice EN) – obsahuje všechny potřebné informace.
Přihláška se 2 přílohami v angličtině (Application form EN with 2 annexes).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality