Daně v listopadu 2018

10.12.2018
Euroskop

Snížení DPH na e-knihy schváleno Radou

  • Elektronické publikace budou moci spadat do stejné sazby DPH jako fyzické knihy

Krátce…

Snížení DPH na e-knihy schváleno Radou

  • Členské státy by měly mít možnost uplatňovat snížené, supersnížené nebo nulové sazby DPH i u elektronických publikací.

  • Supersnížené a nulové sazby budou povoleny pouze pro členské státy, které je v současnosti uplatňují u fyzických publikací.

Rada 6. 11. 2018 přijala směrnici, která by měla sladit pravidla týkající se DPH pro elektronické a fyzické publikace. Členské státy by nově měly mít možnost uplatňovat snížené, supersnížené nebo nulové sazby DPH i u elektronických publikací. Směrnice o elektronických publikacích byla přijata v návaznosti na politickou dohodu, které bylo v Radě dosaženo na základě jednomyslnosti v říjnu 2018 (více v příspěvku „Rada přijala dočasná opatření, aby zamezila podvodům v oblasti DPH“, Daně v říjnu 2018). Podle stávajících pravidel pro DPH (směrnice č. 112/2006) jsou elektronicky poskytované služby zdaňovány základní sazbou daně, tj. nejméně 15 %, zatímco u publikací na fyzickém nosiči mohou být uplatňovány jiné než základní sazby. V případě fyzických publikací – knih, novin a časopisů – mají členské státy v současnosti možnost uplatňovat „sníženou“ sazbu daně, tj. nejméně 5 %. Některým bylo povoleno uplatňovat „supersnížené“ sazby daně (nižší než 5 %) nebo „nulové“. Novela směrnice tak členským státům, které si to přejí, umožní uplatňovat snížené sazby DPH rovněž u elektronických publikací. Supersnížené a nulové sazby budou povoleny pouze pro členské státy, které je v současnosti uplatňují u fyzických publikací. Nová pravidla mají platit dočasně, dokud nebude zaveden nový, „konečný“ systém DPH.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality