Energie v listopadu 2018

10.12.2018
Euroskop

Končí energetické štítky na vysavačích?, EP schválil 3 akty v rámci balíku Čistá energie pro všechny Evropany

  • Tribunál zrušil nařízení o energetickém označování vysavačů

  • EP schválil 3 části energetické unie: OZE, účinnost a správa

Krátce…

Končí energetické štítky na vysavačích?

  • Tribunál zrušil nařízení o energetickém štítkování vysavačů.

  • Společnost Dyson u soudu uspěla až napodruhé.

Tribunál v rámci SD EU 8. 11. 2018 vydal rozsudek, kterým zrušil nařízení o energetickém štítkování vysavačů. Rozsudek ve věci T-544/13 vyhověl společnosti Dyson tvrdící, že stávající zkoušky energetické účinnosti neodrážejí podmínky, za nichž se vysavače běžně používají. Problematické byly zejména technické parametry. Rozsudek také stanovil, že Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení včetně nákladů řízení o kasačním opravném prostředku před SD EU. Společnost Dyson podala k Tribunálu žalobu na zrušení nařízení již dříve a podle rozsudku z listopadu 2015 Tribunál žalobu zamítl. Společnost následně podala odvolání, které Soudní dvůr povolil rozsudkem z května 2017, přičemž Soudní dvůr rozhodl, že byl nesprávně charakterizován jeden z argumentů společnosti Dyson.

EP schválil 3 akty v rámci balíku Čistá energie pro všechny Evropany

  • Akty se týkají obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a správy energetické unie schváleny EP.

  • Instituce se shodly na 4 z 8 legislativních aktů z balíku Čistá energie pro všechny Evropany.

Poslanci EP 13. 11. 2018 schválili nová pravidla týkající se obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a energetické unie v rámci balíku Čistá energie pro všechny Evropany. EP dokončil parlamentní schválení 4 z 8 legislativních návrhů z balíku. Balík je klíčovým prvkem a politickou prioritou Junckerovy Komise. Hlavním cílem balíku je poskytnout přístup k bezpečným, cenově dostupným a šetrným k zdrojům energii a z EU učinit lídra v obnovitelných zdrojích energie. K interinstitucionální dohodě došlo v červnu 2018 (více v příspěvku „Instituce se shodly na novém cíli pro podíl obnovitelných zdrojů“, v příspěvku „Dohoda o energetické účinnosti dosažena“ a v příspěvku „Kompromis o správě energetické unie dosažen“, Energie v červnu 2018). Rada by měla dle dohody legislativní akty schválit v prosinci 2018. Návrh směrnice o obnovitelných zdrojích stanovuje nový závazný cíl na evropské úrovni pro podíl OZE na 32 % do roku 2030, s tím, že v roce 2023 má proběhnout revize a cíl bude případně navýšen. Právě okolo závazného cíle probíhaly největší spory. Původní návrh Komise počítal s 27 %, EP se ale zasazoval až o 35 %. Pro státní podporu byla vytvořena koncepce tzv. režimů podpory, která mají umožnit podporovat konkrétní technologie. Otevření státní podpory pro výrobce ze zahraničí má být pouze dobrovolné. Hlavním cílem návrhu nařízení týkajícího se správy je stanovit rámec pro to, jakým způsobem budou členské státy spolupracovat mezi sebou a s Komisí na plnění závazků na evropské úrovni, a to tak, aby byl jednotlivým státům dán dostatečný prostor na přizpůsobení politik lokálním podmínkám, ale aby zároveň byly evropské cíle opravdu plněny. Do roku 2030 by se měla energetická účinnost v EU zvýšit oproti předpokládaným scénářům o 32,5 %. Cíl není na rozdíl od případu podílu obnovitelných zdrojů závazný, v roce 2023 má být nicméně provedena revize, na jejímž základě bude možné cíl navýšit. Zachována zůstává možnost pro jednotlivé státy zvolit si, zda se bude účinnost měřit jako snížení spotřeby či výroby energie, i když EP původně požadoval pouze možnost měření podle výroby. I když je tedy konečná hodnota cíle uprostřed mezi výchozími pozicemi EP (35 %) a Rady (30 %), výsledek vyjednávání se převážil spíše na stranu Rady.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality