Spotřebitelé v listopadu 2018

10.12.2018
Euroskop

EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na trh

  • Členské státy podpořily posílení bezpečnosti výrobků uváděných na trh EU

Krátce…

EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na trh

  • Stále větší počet nelegálních a nevyhovujících výrobků na trhu narušuje hospodářskou soutěž.

  • Hlavním cílem této iniciativy je poskytnout pobídky podnikům, zintenzivnit kontroly souladu s předpisy a podpořit užší přeshraniční spolupráci mezi donucovacími orgány.

Coreper 23. 11. 2018 dohodl na postoji Rady k novému nařízení, které má zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU byly v souladu s pravidly EU pro bezpečnost a ochranu životního prostředí. Navzdory bezpečnostním pravidlům existuje dosud na trhu příliš mnoho nebezpečných a nezákonných výrobků. Ze zkontrolovaných výrobků až 32 % hraček, 58 % elektroniky, 47 % stavebních výrobků nebo 40 % osobních ochranných prostředků nesplňuje požadavky týkající se bezpečnosti nebo spotřebitelských informací podle právních předpisů EU. Hlavním cílem této iniciativy je poskytnout pobídky podnikům, zintenzivnit kontroly souladu s předpisy a podpořit užší přeshraniční spolupráci mezi donucovacími orgány. Tato iniciativa by měla zkonsolidovat stávající rámec činností v oblasti dozoru nad trhem; podpořit společná opatření orgánů dozoru nad trhem z několika členských států a zlepšit výměnu informací a podpořit koordinaci programů dozoru nad trhem; vytvořit posílený rámec pro kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie a pro zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a celními orgány. Dle hodnocení stále větší počet nelegálních a nevyhovujících výrobků na trhu narušuje hospodářskou soutěž a ohrožuje spotřebitele. Mnoho hospodářských subjektů nedodržuje pravidla buď proto, že o nich neví, anebo úmyslně, aby získaly konkurenční výhodu. Zejména v případě elektronického obchodování mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat nevyhovující výrobky dovážené do EU a označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce. Navrhované nařízení by mělo vnitrostátním orgánům pomoci zlepšit kontroly výrobků vstupujících na trh EU. Vzhledem k tomu, že 30 % zboží v EU pochází z dovozu, navrhuje Komise posílení kontrol v přístavech a na vnějších hranicích. Rada nyní zahájí jednání s EP s cílem dosáhnout rychlého přijetí navrhovaného nařízení. Nařízení o dodržování předpisů a prosazování je součástí tzv. balíku týkajícího se zboží, který obsahuje rovněž návrh nařízení EP a Rady o vzájemném uznávání zboží, které je zákonně uváděno na trh v jiném členském státě.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality