Veřejné zdraví v listopadu 2018

10.12.2018
Euroskop

Zdravotní stav v EU: zpomaluje se prodlužování střední délky života

  • Komise hodnotila zdravotní stav Evropanů

Krátce…

Zdravotní stav v EU: zpomaluje se prodlužování střední délky života

  • Až donedávna střední délka života ve všech zemích EU rostla rychle a plynule.

  • V roce 2015 zemřelo v Evropě na následky problémů s psychickým zdravím přes 84 tis. osob.

Komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 22. 11. 2018 vydaly společnou zprávu a pro rok 2018 – Stručný pohled na zdraví v Evropě – která ukazuje, že se stálé prodlužování střední délky života zpomalilo a že uvnitř zemí i mezi členskými státy přetrvávají velké rozdíly. Od roku 2011 se prodlužování střední délky života výrazně zpomalilo. Navíc přetrvávají velké rozdíly ve střední délce života, a to nejen v závislosti na geografii, pohlaví, ale i na sociálně-ekonomickém postavení. To je zřejmé zejména u lidí s nízkým dosaženým vzděláním. Předložená zpráva vychází ze srovnávací analýzy zdravotního stavu občanů EU a výkonnosti zdravotnických systémů 28 členských států, 5 kandidátských zemí a 3 zemí ESVO. Zpráva podněcuje ke zlepšení duševního zdraví a prevenci duševních nemocí, které vedle společenských dopadů každý rok přijdou země EU na více než 4 % HDP. V roce 2015 zemřelo v Evropě na následky problémů s psychickým zdravím přes 84 tis. osob. Celkové náklady na duševní onemocnění odhadem překračují 600 mld. € ročně. Podle zprávy by se měly řešit také rizikové faktory, jako je kouření, alkohol, obezita, snížení počtu předčasných úmrtí, zajištění všeobecného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče. Téměř 40 % dospívajících přiznává, že v předchozím měsíci alespoň jednou pili přes míru. I když politiky v oblasti kontroly alkoholu přispěly ke snížení jeho celkové spotřeby v řadě zemí EU, vysoká spotřeba alkoholu u dospívajících i dospělých je i nadále významným problémem v oblasti veřejného zdraví. Údaje z různých zemí naznačují, že až 1/5 výdajů na zdravotnictví by mohla být přerozdělena tak, aby se využívala efektivněji.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality