Listopadový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 16. 12. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v listopadu 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Plat není všechno. Ženy jsou na trhu práce znevýhodněny i jinak. Podrobnosti uvádí tisková zpráva Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound z 2. 11.

Odehrál se “makroekonomický dialog na politické úrovni”. Česky: Zástupci euroinstitucí si 5. 11. diskutovali s odboráři a zaměstnavateli.

Euroskupina se 5. 11. postavila protiItálii, pokud jde o otázku přepracování italského rozpočtu pro rok 2019.

Evropská investiční banka 5. 11. oslavila čtvrtstoletí svého působení v ČR. Výsledek? 240 projektů a 25 mld. eur. Do budoucna se jako problém jeví hlavně nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nízká míra investic do výzkumu a vývoje.

Soudní dvůr EU řešil v jeden den (6. 11.) dvakrát nárok na dovolenou a potvrdil, že zaměstnanci se mají jak v bavlnce. Ve spojených věcech C-569/16 a C-570/16 rozhodl, že dědici zemřelého pracovníka mohou od jeho bývalého zaměstnavatele požadovat finanční náhradu za nevyčerpanou dovolenou, a ve věcech C-619/16 a C-684/16 konstatoval, že pracovník nemůže přijít o nárok na placenou dovolenou jen proto, že o ni nepožádal.

Namibie již není daňovým rájem, respektive “nespolupracující jurisdikcí”, rozhodla 6. 11. Rada.

DPH na e-knihy bude moci být nižší, souhlasila 6. 11. Rada. Supersnížené a nulové sazby budou ale moci uplatňovat jen členské státy, které je v současnosti uplatňují u fyzických publikací.

Eurojust efektivnější a účinnější. Z názvu tiskovky je jasné, že Rada 6. 11. přijala pravidla mající zlepšit fungování Agentury EU pro justiční spolupráci v trestních věcech.

EU je sankční velmoc. 6. 11. Rada třeba prodloužila protivenezuelská opatření. Do 14. 11. 2019.

Získat výzkumný grant z Horizontu 2020 je jednodušší než dřív, pochválili 6. 11. euroauditoři Komisi. Což stojí za pozornost.

Společnost Disney si může koupit část Twenty-First Century Fox, pokud splní, co slíbila, souhlasila 6. 11. Komise.

Členské státy si budou navzájem uznávat příkazy k zajištění a konfiskaci. Protože proti terorismu je třeba bojovat společně. Rada s tím souhlasila 6. 11.

Méně nenávistných projevů a alespoň 30 % evropského obsahu. Tak si Rada od 6. 11. představuje sdílení videí v EU. Nová směrnice se uplatní za necelé dva roky.

Darovat potraviny (a zamezit plýtvání) by mělo být snazší. Po technické stránce to 7. 11. zajistil Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Maďarsko začalo provozovat vlastní státní mobilní platební systém k úhradě veřejných služeb, a Soudní dvůr EU mu to 7. 11. rozsudkem ve věci C-171/17 zatrhl. Odůvodnil to nesouladem s unijním právem.

EU nechce pašované kulturní statky. Rada se 7. 11. dohodla na postoji k návrhu nařízení, které by mělo zamezit tomu, aby byly do EU nelegálně dováženy věci starší 250 let a dražší než 10 tis. eur.

Komise vyhlásila válku endokrinním disruptorům, tedy látkám narušujícím činnost hormonálního systému. 7. 11. vydala nezávazné sdělení.

Komise 7. 11. oznámila, že zaregistruje evropskou občanskou iniciativu “Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské”.

Komise 7. 11. navrhla, co a v jakém množství sev roce 2019 může lovit v Atlantském oceánu a Severním moři. Kvóta by se měla snížit hned u 22 z 89 populací, přičemž treska a platýs by se na některých místech neměly lovit vůbec.

Euroauditoři 7. 11. zjistili, že nová společná zemědělská politika pro roky 2021-2027 “má slabé stránky”. Hlavně se jim nezdá, že by skutečně měla být “zelenější”.

Reportování o stavu životního prostředí by mělo být administrativně méně náročné. Rada byla 7. 11. samozřejmě pro. Teď se uvidí, co na to europoslanci.

Rada chce rozšířit přístup k veřejným datům s cílem podpořit zavádění nových služeb a technologií. Záměr posvětila 7. 11.

Soudní dvůr EU 8. 11.zrušil nařízení o energetickém štítkování vysavačů. Rozsudek ve věci T-544/13 vyhověl společnosti Dyson tvrdící, že stávající zkoušky energetické účinnosti neodrážejí podmínky, za nichž se vysavače běžně používají.

Cestující v EU mají práv jak nikdo, ale domoci se jich je občas peklo, konstatoval 8. 11. Evropský účetní dvůr. A hnedle přišel s deseti tipy, které “mají zlepšit cestování pro všechny”.

Češi a Bulhaři neplní směrnici o kvalitě ovzduší, připomněla 8. 11. Komise a vyzvala je k okamžité nápravě. Nelíbí se jí například, jak definujeme těkavé organické sloučeniny.

Tradiční podzimní hospodářská prognóza z 8. 11. moc důvodů k optimismu neskýtá. Stačí si přečíst nadpis: Trvalé, i když pomalejší tempo růstu, vysoká nejistota.

Aliance mezi Afrikou a Evropou zaměřená na udržitelnou energetiku se může začít naplňovat obsahem (čti: mozky a penězi). Zahájení proběhlo 8. 11. v jihoafrickém Johannesburgu.

Evropský parlament a Rada se 8. 11. dohodly na tzv. Evropském aktu přístupnosti. Osobám se zdravotním postižením má zpřístupnit “řadu každodenních výrobků a služeb”.

Ukrajina se snaží, ale ne dost. V oblasti soudnictví a boje s korupcí jsou pořád rezervy, reportovala 9. 11. Komise o stavu naplňování bilaterální asociační dohody.

Agentura eu-LISA odpovědná za provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a práva bude silnější, souhlasila 9. 11. Rada. Díky tomu se posílí interoperabilita jednotlivých informačních systémů.

Volný pohyb neosobních údajů v EU bude. Rada 9. 11. stvrdila dohodu s europoslanci.

EU má osm výzkumných podniků. Podle zprávy Evropského účetního dvora z 12. 11. jsou všechny v pořádku až na ECSEL, který se zabývá elektronickými systémy.

Europoslanci 13. 11. schválili nová pravidla týkající se obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a energetické unie. To vše pod hlavičkou “Čistá energie pro všechny Evropany”.

Chuť jídla není dílo, a tak nemůže být chráněna autorským právem, rozhodl 13. 11. ve věci C-310/17 Soudní dvůr EU.

Rumunské soudnictví a boj proti korupci se nelepší, právě naopak, konstatovala 13. 11. Komise. A to bilaterální “mechanismus pro spolupráci a ověřování” funguje už takřka dvanáct let. Naproti tomu sousední Bulhaři jsou na tom velice dobře a mechanismus pro ně může brzy skončit.

Jak jsme na tom v EU se sociální soudržností?, zeptala se Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound a 13. 11. nabídla odpověď.

Welfare zvířat: ambice se nepotkávají s realitou, konstatoval 14. 11. Evropský účetní dvůr.

Rada 14. 11. schválila nové standardy pro vydávání občanských průkazů. Cíl? Zamezit jejich padělání. Nová norma se dotkne zvláště těch, kterým je víc než sedmdesát a mysleli si, že se starou občankou už dožijí.

Brexit se dotkne i inspekcí lodí, respektive subjektů, které je provádějí. Rada proto 14. 11. začala jednat s europoslanci, jak po březnu 2019 dál. (Analogicky to platí třeba i o schvalování typu motorových vozidel.)

Na styčné důstojníky pro přistěhovalectví vyslané do třetích zemí by mělo jít víc peněz. To je hlavní sdělení z jednání Rady 14. 11.

Schvalování motorek a čtyřkolek pro uvádění na trh EU bude delší a přísnější. Rada se na tom 14. 11. shodla s europoslanci. Důvod je nasnadě: emise, emise, emise.

Marketingová podpora zemědělců a potravinářů dosáhne v roce 2019 takřka 192 mil. eur, oznámila 14. 11. Komise. Většina peněz by měla jít na promo ve třetích zemích.

Noty pro brexit jsou na světě! Komise 585stránkový dokument zveřejnila 14. 11. Doplnila ho politická deklarace přijatá 25. 11. (No a kdyby nešlo vše podle plánu, Brusel to vyřeší. Hashtag #brexitpreparedness.)

Růst HDP v EU i ČR zpomaluje. Eurostat 14. 11. publikoval předběžná data za třetí kvartál 2018.

Aerolinky musejí své vnitrounijní letenky nabízet buď v eurech, nebo v místní měně, jinak si na ně bude moci došlápnout Soudní dvůr EU, podobně jako to učinil 15. 11. ve věci C-330/17.

Eurostat 15. 11. zveřejnil, odkud a kam si lidé v roce 2017 posílali peníze. Nejvíc prostředků z EU odteklo do Asie a Afriky.

Jak monitorovat rekreační užívání drog? Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA by to mohlo tušit. Přesto se 15. 11. drželo zpátky a vydalo jen zprávu o tom, jaké jsou s monitoringem spjaty “koncepční výzvy a metodologické inovace”.

Agentura EU pro základní práva 16. 11. poradila, jak na inkluzi Romů. Zásadní jsou čtyři věci: participace, důvěra, komunikace a vztahy v komunitě.

Inflace v EU mírně roste (2,2 %), v Česku spíše klesá (2,0 %), informoval Eurostat, který 16. 11. zveřejnil meziroční data za říjen 2018.

Evropské zemědělství si v roce 2017 vedlo nadmíru dobře, reportoval 16. 11. Eurostat. Produkovalo víc a prodávalo za víc.

Schengenský informační systém bude od roku 2021 sbírat víc dat. V zájmu bezpečnosti. 19. 11. se na tom shodla Rada. A Komise to přivítala.

Zajištění zbraní, ochrana občanů. Pod tímhle nevinným názvem se skrývá nová strategie EU proti “nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně”. 19. 11. ji schválila Rada.

Členské státy 19. 11. podpořily prodloužení vojenské výcvikové mise EUTM Somalia do 31. 12. 2020. Vyjde to na 22,9 mil. eur.

Rada chce Evropský obranný fond zachovat i po roce 2020. 19. 11. ale požádala Komisi o zpřesnění jejího návrhu. V tuto chvíli jej považuje za vágní, zvláště v otázce financování nových projektů.

Civilní mise o 200 lidech kdekoli na světě do 30 dnů, zavázala se 19. 11. Rada. To je jedna z klíčových částí “paktu” pro civilní společnou bezpečnostní a obrannou politiku aka SBOP.

Pod hlavičkou tzv. stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany (PESCO) se od 19. 11. realizuje už 34 projektů. Česko se podílí na osmi z nich.

Jednání o rozpočtu EU pro rok 2019 skončila 19. 11. neúspěchem. A tak Komise musela předložit nový návrh. Rada například nesouhlasila s tím, aby nevyčerpané prostředky z minulých let byly využity na výzkumné projekty, jak požadovali europoslanci.

Povodňová směrnice je podle zprávy Evropského účetního dvora z 20. 11. v pořádku. Problém je spíš v pojištění, územním plánování a penězích.

EU má novou strategii pro Indii. Podle tiskovky Komise z 20. 11. je ambiciózní. Přečtěte si ji (tu strategii, má jen patnáct stran) a posuďte sami.

EU bude koordinovat kontrolu investic ze třetích zemí ve strategických odvětvích s cílem prověřit, zda neohrožují bezpečnost, souhlasila 20. 11. Rada i europoslanci. Je to rozumné. Přečtěte si víc o zvoleném řešení.

Dioxiny škodí zdraví, potvrdil 20. 11. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Dosud bylo v pohodě 14 pg týdně na kilo živé váhy, nově jsou to jen 2 pg.

Ještě užší spolupráce v boji proti terorismu. Podle normy, kterou Rada předběžně schválila 21. 11., budou muset orgány členských států spolupracovat ještě úžeji než dosud. A hlavně si předávat všechny relevantní “finanční informace” s cílem předcházet praní špinavých peněz.

Je to pořád stejné: i v roce 2019 půjde Komisi o inkluzivní a udržitelný růst. Tzv. podzimní balíček k evropskému semestru, představený 21. 11., zaujal i potvrzením, že italský státní rozpočet podle je Berlaymontu nutné předělat. (Makroekonomické nerovnováhy se ale nevyhýbají ani jiným zemím, třeba Německu, potvrdil tentýž den Eurostat.)

Prodlužování střední délky života zpomalilo, to je hlavní závěr zprávy “Stručný pohled na zdraví v Evropě”, vydané 22. 11. Komisí ve spolupráci s OECD.

V Berlaymontu si 22. 11. vzpomněli, že jednotný trh je největší devizou EU, a navrhli, jak jej opečovávat. Třeba podporou technické harmonizace.

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF je třeba posílit. A to ještě víc, než plánuje Komise. 22. 11. to prohlásili euroauditoři, kteří kritizovali program EU pro boj proti podvodům na období 2021-2027.

Zásada vzájemného uznávání jako podpora volného pohybu zboží? Rada 22. 11. řekla “ano”. Členský stát by až na výjimky neměl mít možnost na svém území zakazovat prodej výrobků, jež jsou legálně uvedeny na trh v jiném členském státě.

Elektromobily jsou pro klima a kvalitu ovzduší lepší než konvenční vozy. 22. 11. to konstatovala Evropská agentura pro životní prostředí s tím, že zohlednila celý jejich životní cyklus.

Komise začala 23. 11. zjišťovat, zda dohody mezi poskytovateli rezervačních systémů Amadeus a Saber na jedné straně a aerolinkami a cestovními kancelářemi na straně druhé nanaplňují znaky kartelu. V tuto chvíli se ví jen to, že to může dopadnout všelijak.

Nejvzdálenější regiony EU mohou i nadále počítat s podporou, vyplývá z tiskovky Komise uveřejněné 23. 11., rok po zahájení nové strategie.

Rada jeod 23. 11. pro, aby v EU nebylo možné prodávat nebezpečné výrobky. Schválila pro to nový (“konsolidovaný”) právní rámec.

26. 11. byl den politických prohlášení Rady. O vzdělávání v mimořádných a krizových situacích, o globální potravinové bezpečnosti nebo o akčním plánu pro rovnost žen a mužů.

Třináct Britů žijících v EU chtělo zrušit brexit (respektive rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání o něm). A Soudní dvůr EU jim 26. 11. ve věci T-458/17 nevyhověl. Stejně jako o dva dny později Komise evropské občanské iniciativě, která požadovala referendum o setrvání Británie v EU.

Rada chce, aby studentský Erasmus, výzkumný Horizont i Evropský sbor solidarity fungovaly i po roce 2020. Oznámila to 26. 11 a 30. 11.

Ani zvířata by neměla dostávat antibiotika zbytečně. Proto Rada 26. 11. přijala hned dvě nová nařízení. Plně se uplatní ale až od konce roku 2021.

EU chce být vidět i ve Světové obchodní organizaci. Spolu s dalšími jedenácti členy představila 26. 11. návrh změn v Odvolacím orgánu WTO s cílem usnadnit řešení sporů. Dobrá práce!

Lidé se obávají ovlivňování evropských voleb, napsala 26. 11. Komise. Euroobčané se bojí, že do voleb zasáhnou dezinformační kampaně a kybernetické útoky. Berlaymont se ale nenechal zaskočit a ubezpečil, že se těmto rizikům věnuje.

Export má blahodárný vliv na pracovní příležitosti v EU i mimo ni. Komise 27. 11. zveřejnila dvě nové studie. Plyne z nich třeba, že vývoz “zajišťuje” 36 mil. pracovních míst, o dvě třetiny více než v roce 2000.

O lesích potřebujeme vědět víc, zahlásila 27. 11. Evropská agentura pro životní prostředí. Pomoci by prý mohly satelitní snímky s vysokým rozlišením.

Snižování rizik v bankovním sektoru pokračuje, ale budování unie kapitálových trhů vázne, zhodnotila 28. 11. Komise. Počet nesplácených úvěrů v EU nyní činí v průměru 3,4 %.

Tak tady od 28. 11. máme další envistrategii. Jmenuje se “Čistá planeta pro všechny”. A jde o “strategickou dlouhodobou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050”.

Průměrné daňové zatížení (tax-to-GDP ratio) činilo v EU v roce 2017 40,2 %, v eurozóně 41,4 % a v Česku 35,4 %. Ve všech případech došlo oproti roku 2016 k nárůstu.

Na perzistentní organické znečišťující látky bude ještě větší tlak než dosud. Rada 28. 11. podpořila “jasnost, transparentnost a právní jistotu” a přenesení některých úkolů na helsinskou Evropskou agenturu pro chemické látky.

Rada 28. 11. podpořila snazší vymáhání neuhrazeného mýtného napříč EU. Klíčem bude výměna informací. Zhruba od půlky roku 2021.

Co způsobí masivní digitalizace? Zvýšený dohled, nepřetržitou dostupnost, časté změny práce, řízení pomocí algoritmů, a tedy větší stres, počítá od 29. 11. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA.

Kolik čeho jíst? Evropský úřad pro bezpečnost potravin 29. 11. spustil nový online nástroj zpřístupňující profíkům jím definované referenční hodnoty.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil 29. 11. třetí zprávu o přenosných spongiformních encefalopatiích v EU. V roce 2017 se přišlo na šest případů nemoci šílených krav. Naštěstí včas.

Komise 29. 11. zahájila druhé kolo soutěže DiscoverEU. Do 11. 12. 2018 se hraje o 12 tis. bezplatných jízdenek na cestu po Evropě. Pro všechny, kterým v roce 2018 bylo nebo bude osmnáct.

Nezaměstnanost v říjnu 2018: EU-28 6,7 %, eurozóna 8,1 % a nejlepší Česko 2,2 %. Zdroj: Eurostat, 30. 11.

USA jsou hlavní dodavatelem sójových bobů do EU, informovala 30. 11. Komise. Import se oproti roku 2017 zvýšil o 100 %, na 3 722 860 tun.

EU své envirocíle do roku 2020 nejspíš nesplní, upozornila 29. 11. Evropská agentura pro životní prostředí.

Technické požadavky na auta včetně SUV a dodávek se zvýší. Rada s tím 30. 11. souhlasila.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality