Výběrové řízení na pozici vedoucího týmu pro oblast firemních financí a výkaznictví v Evropském orgánu pro cenné papíry a trhy

27.12.2018

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vyhlašuje externí výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí týmu do odboru pro investory a emitenty. Uvedený tým přispívá k ochraně investorů přípravou technických standardů a/nebo poskytováním technických rad Evropské komisi, vývojem kontrolních nástrojů (směrnic, doporučení) a dalších iniciativ v oblasti firemních financí a výkaznictví.

Jedná se o místo dočasného zaměstnance („temporary agent“) v platové třídě AD9 (devítiměsíční zkušební doba, smlouva na 5 let s možností prodloužení na dobu neurčitou, nástupní základní plat je ve výši od cca 7.800 euro).

Náplň práce:
– vedení týmu v oblasti firemních financí a výkaznictví včetně koordinace jeho práce a řízení zdrojů týmů;
– plánování a organizování efektivního rozdělení práce mezi členy týmu a zajištění včasného dodání vysoce kvalitní práce;
– zastupování ESMA na jednáních uvnitř i vně ESMA;
– plnění dalších zadaných pracovních úkolů.

Kvalifikační požadavky:

dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 roky), následované minimálně 12letou odbornou praxí.

nebo

dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 roky), následované minimálně 13letou odbornou praxí.

Specifické požadavky:
– minimálně 6 let praxe (po získání diplomu) v oblasti firemního výkaznictví (nařízení IAS: používání předpisu v praxi, dohled, tvorba politiky);
– minimálně 3 roky praxe s řízením projektů v nedávné době;
– výborná znalost angličtiny slovem i písmem (min. na úrovni B2).

Výhodou:
– zkušenosti s přípravou prospektu (který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování) nebo používání požadavků prospektu v praxi, získané např. v dohledovém orgánu, u poskytovatele finančních služeb nebo v právní společnosti
– zkušenosti s přípravou návrhu právních předpisů v EU nebo na národní úrovni;
– zkušenost s prací v multikulturním prostředí;
– motivace k práci na uvedeném místě.

Dodatečné požadavky:
– schopnost vést a motivovat podřízené a organizovat a plánovat práci efektivním způsobem (manažerské schopnosti);
– schopnost jednat efektivně a zdvořile se všemi kontaktními osobami a kolegy, budovat pevné pracovní vztahy (schopnost vytvářet dobré mezilidské vztahy),
– schopnost jasně komunikovat (písemně i ústně) a představit komplexní otázky jednoduše, i členům týmu (komunikační schopnosti);
– schopnost řídit diskusi a dosahovat nejlepších možných výsledků, aniž by to mělo negativní dopad na pevné pracovní vztahy s ostatními stranami (schopnost vyjednávání).

Jazykové znalosti: dva úřední jazyky EU
• jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
• jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (angličtiny).
• Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
• Znalost dalších jazyků je výhodou.

Máte-li odpovídající vysokoškolské vzdělání a odbornou praxi a silnou motivaci pracovat pro ESMA, přihlaste se na odkazu:
https://esmacareers.adequasys.com/?page=personal_information&rrid=5

do 7. ledna 2019 (do 23,59 hodin středoevropského času).

Vyhlášení výběrového řízení v angličtině zde (odkaz: https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2) – obsahuje všechny potřebné informace včetně průběhu výběrového řízení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality