Spotřebitelé v prosinci 2018

10.01.2019
Euroskop

Dohoda o nových pravidlech pro výrobu, označování a registraci lihovin, Rada a EP odsouhlasily novou legislativu o levnějších přeshraničních platbách

  • EU plánuje nová pravidla pro lihoviny.

  • Převody v eurech v rámci EU by do budoucna měly být levnější.

Krátce…

Dohoda o nových pravidlech pro výrobu, označování a registraci lihovin

  • Cílem návrhu je jasnější označování všech lihovin.

  • Nová pravidla by měla zachovat tradiční výrobní metody.

Členské státy se 10. 12. 2018 dohodly ve Zvláštním výboru pro zemědělství o návrhu nařízení o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin. Instituce EU předtím v listopadu 2018 dosáhly politické dohody o těchto nových pravidlech. Projednávaná pravidla by měla zajistit, že spotřebitelé budou informováni o metodách používaných k výrobě lihovin. Dohoda by měla také zajistit, že v celé EU bude zajištěno jasnější označování lihovin a jejich složení bude harmonizováno na unijní úrovni. Mělo by dojít také k vytvoření rejstříku kontrolních orgánů členských států, který by měl usnadnit práci vnitrostátních donucovacích orgánů, aby zajistily, že spotřebitelé získají originální a nezávadné výrobky. Stávající právní rámec EU v oblasti lihovin umožňuje volný pohyb zboží na jednotném trhu tím, že stanovuje definice výrobků, pravidla pro označování a ustanovení související s ochranou zeměpisných označení lihovin. Proto by neměl být měněn. Z tohoto důvodu se v návrhu kromě uvedení do souladu se SFEU zavádí pouze několik menších technických změn, aby byly odstraněny nedostatky zjištěné při provádění nařízení č. 110/2008 a aby se právní předpisy sjednotily s novými právními nástroji EU. Změny ve struktuře a formulacích a několik technických úprav se netýkají podstaty práva, které zůstává stejné jako v nařízení č. 110/2008. Nové nařízení by mělo vstoupit v platnost 7 dnů po zveřejnění v Úředním věstníku.

Rada a EP odsouhlasily novou legislativu o levnějších přeshraničních platbách

  • Díky novým pravidlům by měli všichni spotřebitelé i podniky při převádění peněz, výběru hotovosti nebo platbách v zahraničí využívat veškeré přínosy jednotného trhu.

  • V eurozóně je od roku 2009 cena za přeshraniční i vnitrostátní transakce v eurech stejná, ze zemí mimo eurozónu však podléhají vysokým poplatkům.

EP a Rada 19. 12. 2018 dosáhly politické dohody ohledně návrhu, jehož cílem je snížit náklady na přeshraniční platby v eurech v celé EU. Přeshraniční platby v eurech z členských států mimo eurozónu mohly dosud v některých zemích stát až 20 €, zatímco srovnatelné přeshraniční platby z členských států eurozóny jsou velice levné nebo dokonce zdarma. Komise navrhla změnit stávající nařízení EU o přeshraničních platbách v březnu 2018, Rada schválila svůj postoj v červnu 2018 (více v příspěvku „Rada schválila svůj postoj ohledně levnějších eurových převodů“, Vnitřní trh v červnu 2018). Díky dohodnutým pravidlům by měly být všechny platby v eurech mimo eurozónu (v rámci EU) nyní účtovány stejně jako domácí platby v místní úřední měně. Tzn. že poplatky za přeshraniční platby v eurech budou velmi nízké, nebo dokonce nulové. Pravidla by rovněž měla dát všem spotřebitelům v EU možnost porovnávat poplatky za přepočet při platbě kartou v jiné měně EU. Všechny banky, obchodníci nebo provozovatelé bankomatů, kteří nabízejí transakci v domácí měně spotřebitele, budou muset informovat o poplatcích za konverzi měny stejným způsobem, takže bude snazší vybrat si tu nejvýhodnější možnost. Podobně budou spotřebitelé při zasílání peněz do zahraničí prostřednictvím internetového bankovnictví informováni o poplatcích za konverzi měny v jejich bance.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality