Ministři dnes budou diskutovat o dezinformačních kampaních

21.01.2019
Úřad vlády

V Bruselu se dnes poprvé v roce 2019 setkávají ministři zahraničí. Mimo jiné se budou věnovat koordinované reakci EU na dezinformační kampaně a strategické komunikaci. Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVA) v této souvislosti již v prosinci 2018 zveřejnily Akční plán proti dezinformacím, který se touto problematikou zabývá. Českou delegaci na zasedání Rady povede ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Diskuze na dnešní Radě pro zahraniční věci by se měla věnovat způsobům spolupráce v této oblasti s partnery z řad třetích států (NATO, G7), občanského sektoru či soukromých firem (online platformy, reklamní průmysl).

Zájmem šéfů diplomacie také bude zajistit vzájemný soulad a doplňování vnitřní a vnější dimenze problému dezinformačních kampaní.

Užší spolupráce a systém včasného varování

Na agendu jednání Rady EU se dezinformace dostávají již podruhé v tomto měsíci. Na začátku ledna o tomto tématu diskutovali ministři pro evropské záležitosti.

Shodli se na potřebě rychlého spuštění systému včasného varování před dezinformacemi (Rapid Alert System), posílení týmů ESVA specializovaných na strategickou komunikaci a také na významu spolupráce s občanskou společností.

Jasná a koherentní odpověď na šíření lživých a manipulativních informací je pro Unii klíčová zejména v kontextu blížících se voleb do Evropského parlamentu. V následujících týdnech by proto členské státy a instituce měly intenzivně pracovat na uvedení opatření navržených v Akčním plánu do praxe. Evropští lídři budou o pokroku v implementaci informováni na summitu v březnu.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek