Nová státní tajemnice pro EU: Milena Hrdinková

22.01.2019
Úřad vlády, Euroskop

Na služební místo náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti v Úřadu vlády nastoupí a funkci státního tajemníka pro EU bude Milena Hrdinková vykonávat s účinností od 1. února 2019. Od tohoto data také bude zastupovat českou vládu na přípravných jednáních v Bruselu. Do funkce byla vybrána v řádném výběrovém řízení v souladu se zákonem o státní službě.

„Roli náměstka pro řízení Sekce pro evropské záležitosti vnímám v několika rovinách,“ uvedla Milena Hrdinková. „V první řadě musím garantovat perfektní servis pro předsedu vlády v jeho roli nejvyššího zástupce České republiky ve strukturách EU a člena Evropské rady. Je třeba budovat kvalitní a produktivní vztahy s protějšky z ostatních států i institucí EU a nabízet součinnost ostatním resortům při řešení vzájemně se překrývajících agend tak, aby pozice ČR byly vždy souladné, konsistentní a srozumitelné. Velmi důležitá je také práce na pozitivní komunikaci o evropské agendě. Chtěla bych, aby všichni vnímali EU jako mimořádný projekt, jehož máme čest být součástí a na jehož úspěchu bychom se měli v co největší míře aktivně podílet,“ doplnila.

Milena Hrdinková pracuje ve veřejné správě od roku 1998. Mezinárodními vztahy a otázkami Evropské unie se zabývá kontinuálně. Zastupovala Českou republiku v orgánech EU i dalších mezinárodních institucí, podílela se na implementaci evropského práva do českého právního řádu před vstupem ČR do EU, působila jako národní expert v Evropské komisi, předsedala pracovní skupině Rady v době předsednictví ČR v Radě EU. Do konce minulého roku působila ve funkci ředitelky odboru Kanceláře ministra na Ministerstvu financí. Má právnické vzdělání, hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek