DOPORUČENÍ: Prohlubování obranné spolupráce v EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 6.2. 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Prohlubování obranné spolupráce v EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a experty na obranu..

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Prohlubování obranné spolupráce v EU je strategickým a bezpečnostním zájmem ČR. ČR by se měla na jednotlivých iniciativách co nejaktivněji podílet a mít zájem na jejich rozvoji z důvodu posilování kolektivních obranných schopností.
  • Prioritou ČR by mělo být bezodkladné navyšování prostředků vydávaných na obranu v souladu se svými mezinárodními závazky. ČR by rovněž měla podpořit navyšování finančních prostředků při vyjednávání o podobě příštího víceletého finančního rámce EU 2021–2027
  • Zachování komplementarity mezi EU a NATO je v zájmu obou organizací a jejích členů.ČR by proto měla prosazovat, aby nedocházelo k oslabování transatlantické vazby a aby mezi NATO a EU docházelo k co nejužší spolupráci v oblasti výměny informací, společného plánování a společného výcviku.
  • ČR by měla podporovat bezpečnostní výzkum, zapojení českého obranného průmyslu do mezinárodních projektů s důrazem na aktivity vykazující vysokou přidanou hodnotu.

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality