Energie v lednu 2019

08.02.2019
Euroskop

Rada schválila dohodu s EP o pravidlech trhu s elektřinou, ČR žalována kvůli energetickým štítkům budov

  • Reforma trhu s elektřinou přijata finálně Radou

  • ČR hrozí sankce kvůli nedodržování směrnice o energetické účinnosti budov

Krátce…

Rada schválila dohodu s EP o pravidlech trhu s elektřinou

  • Reforma trhu s elektřinou se blíží k finálnímu přijetí.

  • Členské státy potvrdily kompromis o kapacitních mechanismech omezujících uhelné elektrárny.

Coreper 18. 1. 2019 potvrdil dohodu uzavřenou v prosinci 2018 se zástupci EP o nové podobě pravidel trhu s elektřinou (více v příspěvku „Jednání o zimním energetickém balíku byla dokončena“, Energie v prosinci 2018). Výsledkem dohody nad podobou nařízení a směrnice jsou větší práva spotřebitelů jakožto aktivních účastníků trhu, ustanovení o stanovování cen a vlastnictví zařízení pro skladování energie. K nejspornějším bodům patřilo nastavení kapacitních mechanismů pro vyrovnání volatility způsobené obnovitelnými zdroji energie, protože se diskutovalo o výši limitů emisí elektráren, které ovlivňují logicky zejména uhelné elektrárny. Ty nakonec mají vyjednánu výjimku, pokud uzavřou (včetně těch českých) během krátké doby (do konce roku 2019) požadované kontrakty na kapacitní mechanismy. Plénum EP se bude formálním schválením aktů zabývat v březnu 2019.

ČR žalována kvůli energetickým štítkům budov

  • ČR a Slovinsko neplní povinnosti směrnice o energetické náročnosti budov.

  • Problémem ČR je nesplnění požadavku na označování průkazů na často navštěvovaných veřejných budovách.

Komise 24. 1. 2019 zažalovala ČR a Slovinsko u SDEU kvůli neplnění povinností vyplývajících ze směrnice č. 31/2010 o energetické náročnosti budov. Úkolem členských států bylo zavést systém minimálních požadavků na energetickou náročnost budov, udělování průkazů energetické náročnosti budov a zavést požadavky na pravidelnou kontrolu topných a klimatizačních systémů. Kromě toho musí členské státy zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“. Součástí směrnice je i povinnost uvádění průkazů na určité – často navštěvované – veřejné budovy s cílem zvýšení veřejného povědomí o potenciálu energetických úspor při renovaci budov. Komise se zabývá neplněním právě tohoto požadavku u výše uvedených států od roku 2015, o 2 roky později odeslala ČR odůvodněné stanovisko s dvouměsíční lhůtou na náležité provedení požadavků do svého právního řádu (Slovinsku ještě o rok později). SDEU může rozhodnout v rámci rozsudku i o uvalení sankcí na ČR. Dle stanoviska MPO ČR však dojde k nápravě ještě dříve, než Komise navrhne sankce, či o nich rozhodne SDEU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality