Hospodářská soutěž v lednu 2019

08.02.2019
Euroskop

Komise plánuje prodloužit pravidla pro státní podporu a zahájit jejich hodnocení, Komise udělila společnosti MasterCard pokutu za porušování antimonopolních pravidel EU, Podle zprávy Komise v EU funguje prosazování antimonopolních předpisů ve farmaceutickém odvětví

 • Komise prodlouží předpisy v oblasti veřejné podpory, jejichž účinnost má skončit v roce 2020

 • Komise rozhodla, že společnost MasterCard svými pravidly uměle zvyšovala náklady na platby kartou

 • Komise hodnotila farmaceutické odvětví z hlediska hospodářské soutěže

Krátce…

Komise plánuje prodloužit pravidla pro státní podporu a zahájit jejich hodnocení

 • Prodloužení platnosti se týká 7 předpisů upravujících poskytování veřejné podpory.

 • Více než 97 % všech opatření státní podpory nyní provádí členské státy bez nutnosti předchozího schválení Komisí.

 • Hodnocení stávajících pravidel pro státní podporu mají formu tzv. kontroly vhodnosti.

Komise 7. 1. 2019 informovala o tom, že plánuje o další 2 roky prodloužit 7 předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které mají vypršet v roce 2020. Zároveň zahájila jejich hodnocení společně s posouzením dalších pravidel pro veřejnou podporu. Tato hodnocení, která mají formu tzv. kontroly vhodnosti („fitness check„), by měla Komisi posloužit jako základ pro budoucí rozhodnutí o možném dalším rozšíření nebo aktualizaci pravidel po roce 2022. Komise od května 2012 provedla reformu pravidel EU pro veřejnou podporu, jejímž cílem byla jednak modernizace pravidel, jednak rychlejší a jednodušší aplikování pravidel veřejné podpory pro členské státy. Úkolem Komise je zaměřit se na posuzování případů, které mají reálný potenciál narušit hospodářskou soutěž. „Kontrola vhodnosti“ by měla zahrnovat interní analýzy Komise a veřejné konzultace, v některých případech rovněž studie vypracované externími konzultanty nebo cílené konzultace s konkrétními zúčastněnými stranami. Výsledky procesu hodnocení mají být shrnuty v pracovním dokumentu Komise.

Komise udělila společnosti MasterCard pokutu za porušování antimonopolních pravidel EU

 • Mastercard musí zaplatit pokutu ve výši 570 mil. € kvůli umělému navyšování nákladů na platby kartou.

 • Dle závěrů Komise společnost svým jednáním omezovala přístup maloobchodníků i spotřebitelů k výhodnějším podmínkám, které nabízejí banky v EU.

Komise 22. 1. 2019 vyměřila společnosti MasterCard pokutu 570 mil. € za porušení přeshraniční hospodářské soutěže mezi bankami, což je v rozporu s evropskými antimonopolními pravidly. Podle rozhodnutí Komise společnost MasterCard, která je v evropské hospodářské oblasti z hlediska emise spotřebitelských karet i z hlediska hodnoty transakcí druhým největším hráčem na trhu, svými pravidly uměle navyšovala náklady na platby kartou, čímž poškozovala spotřebitele a obchodníky v EU. Komise zabývala případem Mastercard již od roku 2013, v roce 2015 zaslala společnosti tzv. prohlášení o námitkách (více v příspěvku „MasterCard dle Komise brání bankám nabízet nižší mezibankovní poplatky“, Hospodářská soutěž v červenci 2015). Původně vyměřená pokuta se vzhledem ke spolupráci společnosti MasterCard s vyšetřovateli nakonec o 10 % snížila. Společnost MasterCard oznámila, že pokutu zaúčtuje do 4. Q. 2018.

Podle zprávy Komise v EU funguje prosazování antimonopolních předpisů ve farmaceutickém odvětví

 • Dodržování pravidel hospodářské soutěže má dle zprávy Komise pozitivní vliv na dostupnost léků.

 • Zpráva uvádí, že antimonopolní předpisy by mohly pomoci udržet úroveň inovací léčivých přípravků a větší výběr léků.

 • Dle hodnocení Komise přetrvává prostor pro další donucovací opatření.

Komise 28. 1. 2019 zveřejnila zprávu, která dokládá, že aktivní prosazování hospodářské soutěže umožňuje nabízet cenově dostupné a inovativní léčivé přípravky. Zpráva se zaměřuje na období po roce 2009 a má sloužit jako základ pro budoucí prosazování právních předpisů a dodržování pravidel hospodářské soutěže v této oblasti. Za účelem dosažení „spravedlivých“ cen léků Komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž prošetřily od roku 2009 více než 100 případů a přijaly 29 rozhodnutí proti nezákonným postupům při dodávkách léčivých přípravků, které vedly k vyšším cenám léků, a sankcionovaly je. Za chování narušující hospodářskou soutěž byly uloženy pokuty v celkové výši více než 1 mld. €. Komise rovněž přezkoumala více než 80 fúzí farmaceutických společností, které by mohly způsobovat vyšší ceny léků. Zpráva rovněž vyzdvihuje, že činnost donucovacích orgánů působících v oblasti hospodářské soutěže a aktivita Komise v oblasti kontroly fúzí přispěly k vyšší úrovni inovací a většímu výběru léků. I přes pozitivní zjištění je dle Komise potřeba provádět ještě důslednější kontroly dodržování hospodářské soutěže.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality