Zemědělství a rybolov v lednu 2019

08.02.2019
Euroskop

Účetní dvůr není spokojen se systémem bezpečnosti potravin EU, je totiž přetížený, Komise vyprodala 99 % zásob sušeného odstředěného mléka

  • Systém bezpečnosti potravin to nezvládá, pomoci by mohl soukromý sektor

  • Komise si oddechla, 99 % zásob mléka je vyprodáno

Krátce…

Účetní dvůr není spokojen se systémem bezpečnosti potravin EU, je totiž přetížený

  • Systém bezpečnosti v EU je na vysoké úrovni, mezery Účetní dvůr zjistil v jeho naplňování

  • Komise a členské státy nemají kapacity systém plně praktikovat

EÚD 15. 1. 2019 zveřejnil zprávu, ve které kritizuje naplňování systému bezpečnosti potravin, přičemž neshledal problém se systémem jako takovým, ten je na velmi vysoké úrovni. Systém má chránit občany EU před 3 druhy nebezpečí potravin: fyzikálním, biologickým a chemickým. Auditoři se zaměřili na poslední typ a shledali mezery ve schopnostech Komise a členských států nebezpečí zachytit. Problém má také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který poskytuje vědecké poradenství pro tvorbu politiky EU a „v oblasti chemických látek má nahromaděnou nevyřízenou práci“. Účetní dvůr proto Komisi doporučil přijmout takové změny předpisů, která umožní pravidla soustavně uplatňovat, podpořit doplňkovost v podobě kontrol soukromého sektoru a poskytnout členským státům pokyny, jak uplatňovat donucovací opatření a zlepšit své postupy, kterými monitoruje dodržování předpisů EU v oblasti potravin.

Komise vyprodala 99 % zásob sušeného odstředěného mléka

  • V období 2015–2017 Komise prostřednictvím veřejné intervence nakoupila celkem 380 000 sušeného odtučněného mléka, aby napomohla stabilizaci trhu

  • Na konci roku 2016 začala mléko postupně odprodávat, nyní je téměř vyprodáno

Komise 24. 1. 2019 vydala zprávu, že se jí podařilo prodat 99 % zásob sušeného odstředěného mléka nakoupeného v období krize v letech 2015–2017. Cílem veřejných intervencí bylo stabilizovat trh a ochránit zemědělce před kritickým poklesem ceny mléka (vysvětlení v infografice). Komise nakoupila celkem 380 000 tun mléka a postupně jej prostřednictvím nabídkových řízení odprodávala. Nyní zbývá ve čtyřech zemích celkem 4 000 tun sušeného mléka. Příští nabídkové řízení proběhne 7. 2. 2019. Všechna řízení proběhla transparentně, podrobnosti můžete nalézt na webových stránkách Střediska pro sledování trhu s mlékem.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality