Ministři financí projednají otázku konkurenceschopnosti zemí EU

11.02.2019
Úřad vlády

V předvečer zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) bude tradičně zasedat také Euroskupina v klasickém i inkluzivním formátu. V rámci rozšířeného formátu ministři financí budou pokračovat v debatě o nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně v návaznosti na prohlášení Eurosummitu ze dne 14. prosince.

Dle původního návrhu rozpočet pro eurozónu měl být založen na specifické potřebě eurozóny pro vyšší úroveň konvergence a konkurenceschopnosti a podporu investic a reforem v jejich členských státech.

Dlouhodobé pozice členských států na tzv. rozpočet eurozóny se různí, nepanuje zatím ani shoda ohledně zaměření instrumentu ani v oblasti příjmové stránky instrumentu. Dle prohlášení Eurosummitu mají být dohodnuty hlavní parametry do června 2019.

Nástroj pro konvergenci a pozice ČR

Česká republika má k danému nástroji skeptický postoj, neboť smyslem tohoto nástroje má být podpora konvergence a konkurenceschopnosti, což jsou však zároveň priority pro celou EU. Rozpočet EU již nyní disponuje nástroji pro dosahování těchto priorit. Je důležité se vyhnout případným duplikacím a zajistit, že nový nástroj bude mít specifickou přidanou hodnotu oproti nástrojům již existujícím.

Pokud jde o financování toho nástroje, ČR prosazuje, aby potřebné prostředky byly získávány mimo systém vlastních zdrojů, aby nedošlo k omezení prostředků určených k financování ostatních priorit, zejména tradičních politik EU.

Zároveň je nepřijatelné, aby jakékoli náklady spojené s tímto nástrojem nesly země mimo eurozónu. Pro Českou republiku je důležité, aby i další práce probíhaly na půdorysu Euroskupiny/Eurosummitu v inkluzivním formátu.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek