Seriál o projektech PESCO II, č. 5: Sdílení vojenských základen


Petr Pospíšil, Euroskop, 25.2.2019

Po elektronickém boji a bezpilotních pozemních i vzdušných prostředcích se v pátém díle seriálu o nových projektech stálé strukturované spolupráce PESCO vrátíme opět na zem a zaměříme se na projekt, který má za cíl umožnit účastnickým zemím využít existujících kapacit ostatních zemí v podobě sdílení vojenských základen.

Projekt sdílení základen (anglicky „Co-basing„) je pokládán za jeden z hlavních a nejambicióznějších projektů schválených v rámci nové vlny projektů PESCO v listopadu loňského roku.

Jak název napovídá, projekt operuje s již vyvinutými kapacitami – klade však důraz na zefektivnění jejich využívání prostřednictvím užší spolupráce mezi členskými zeměmi. V tomto smyslu, i ve svém převážně logistickém zaměření, projekt nese principiální podobnost s projektem vojenské mobility – vlajkovou lodí první vlny projektů PESCO.

Vznik projektu spjat s francouzskou evropskou intervenční iniciativou

Projektu se účastní převážně velké evropské země s relativně početnými armádami i obrannou infrastrukturou. Vedoucí zemí projektu je Francie. Prvotní plány na vznik tohoto projektu byly koncipovány v rámci autonomní francouzské evropské intervenční iniciativy, jinak nezávislé na stálé strukturované spolupráci PESCO – i proto je země galského kohouta garantem tohoto projektu.

Kromě ní se mezi účastnické země řadí Německo, Španělsko, dvě země Beneluxu (Belgie a Nizozemí) a nechybí ani Česká republika. Další dva státy – Maďarsko a Portugalsko – prozatím zaujaly pozici pozorovatelských zemí, do budoucna však není vyloučeno jejich přistoupení k projektu.

Účastnické země budou sdílet svoje základy v Evropě i v zámoří

Co konkrétně si tedy účastnická „šestka“ předsevzala? Oficiální charakteristika projektů konstatuje, že cílem projektu je zlepšení sdílení vojenských základen a podpůrných míst provozovaných účastnickými státy v Evropě i mimo ni. Sdílení základen mezi účastnickými zeměmi má vést k posílení nasaditelnosti a akceschopnosti ozbrojených sil členských států EU.

Účastnické státy jsou odhodlány dosáhnout zjednodušení sdílení základem jak na území EU, tak na území členských států EU mimo Evropu (přehled zámořských území, které jsou součástí EU, naleznete na Euroskopu zde).

Realizace projektu předpokládá sjednocení standardů o základnách

Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, bude nezbytné sjednotit mezinárodní a evropské standardy týkající se vlastností, provozu a podmínek využívání vojenských základen – tak, aby bylo možné efektivní sdílené využívání těchto základen ze strany účastnických zemí projektu.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek