2019

Digitální vnitřní trh

Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Priority ČR v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

Nízkoemisní mobilita

Boj s klimatickou změnou

Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

Priority České republiky pro summit v Sibiu

Potenciál formování podobně smýšlejících koalic v EU po brexitu

Prohlubování obranné spolupráce v EU 2022

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality