Seriál o projektech PESCO II, č. 6: Projekty zaměřené na výcvik


Petr Pospíšil, Euroskop, 4.3.2019

V první polovině našeho pravidelného seriálu o nových projektech stálé strukturované spolupráce PESCO, schválených Radou EU v listopadu 2018, jsme vám představili detailní profil všech pěti nových projektů, kterých se účastní Česká republika. Nyní se náš seriál přehoupl do své druhé poloviny. V každém z následujících pěti dílů, počínaje dnešním, si představíme zbývající nově schválené projekty, po skupinách podle jejich tematické příbuznosti.

Hlavní téma tohoto dílu představují projekty zaměřené na výcvik. Schválení druhé vlny projektů PESCO v této oblasti schválil tři nové projekty: Cvičení posádek helikoptér, Společné zpravodajské výcvikové středisko EU a Zkušební a hodnotící střediska EU.

Cvičení posádek helikoptér

Název projektu Cvičení posádek helikoptér, v originále „Helicopter Hot and High Training„, bývá také někdy pro svůj anglický název zkracován na „H3 Training„. Projekt je veden pod kuratelou Řecka, účastnické země dále tvoří Itálie a Rumunsko.

Jeho náplní má být cvičení posádek helikoptér pro vojenské a civilní operace ve vysokých nadmořských výškách. Posádky vrtulníků si díky projektu mají lépe osvojit a otestovat letové schopnosti i taktiku. Speciální důraz autoři kladou na simulované vytvoření ztížených podmínek – prostředí, ve kterém budou vycvičovaní piloti konfrontováni s novými, přeshraničními a multidimenzionálními hrozbami.

Projekt otevře cestu k novým možnostem výcviku i hodnocení posádek helikoptér. Jeho přednost bezpochyby představuje i to, že účast na výcvikových aktivitách nebude omezena pouze na vojenské piloty, nýbrž bude umožněna i civilním posádkám.

Důvod je nasnadě – nejsou to totiž zdaleka pouze vojáci, kdo se při výkonu svého povolání často ocitá v roli posádky helikoptéry provádějící rizikovou operaci ve vysoké nadmořské výšce. Rizikovým manévrům bývají vystaveny rovněž hasičské posádky při hašení rozsáhlých (a pozemními prostředky obtížně dostupných) lesních požárů, výcviku se dostane i posádkám policejních helikoptér.

Společné zpravodajské výcvikové středisko EU

Společné zpravodajské výcvikové středisko EU („Joint EU Intelligence School„), další z nových projektů PESCO v oblasti výcviku, je stejně jako projekt předcházející veden Řeckem. Kromě něj se ho účastní ještě tradiční spojenec Atén, Kypr. Česká republika však v tomto projektu zaujímá postavení pozorovatelské země, po boku Maďarska, Nizozemska a Portugalska.

Cílem projektu je rozvoj a synchronizace dovedností pracovníků zpravodajských složek zúčastněných států a posílení spolupráce mezi nimi ve zpravodajské oblasti. Projekt tak má prostřednictvím vytvoření společného výcvikového střediska pro experty v oblasti poskytování zpravodajských informací vést rovněž ke zefektivnění této schopnosti v rámci misí Evropské unie.

Na první pohled překvapivě může, kromě složení účastnických zemí, působit ambiciózně definovaný seznam zapojených aktérů. Spolupráce má totiž být navázána nejen mezi pracovníky zpravodajsnkých složek účastnických členských zemí Unie, nýbrž i se Severoatlantskou aliancí, konkrétně jejími příslušnými „Centres of Excellence“.

Zkušební a hodnotící střediska EU

Poslední z projektů, který si dnes představíme, nese označení Zkušební a hodnotící střediska EU („EU Test and Evaluation Centres“). Jedná se o společný projekt francouzsko-švédské provenience. Paříž a Stockholm projekt i formálně vedou. Francii a Švédsko v roli účastnických zemí doplňují Španělsko a Slovensko.

Aktivity a opatření realizované v rámci tohoto projektu lze rozdělit do dvou větví. Ta první si klade za cíl zřízení Evropského zkušebního a hodnotícího střediska Vidsel („ETEC Vidsel„), které má posílit evropskou spolupráci v oblasti pokročilých technologicí pro realizaci zkušebních a hodnotítích úkonů v obranné oblasti.

Druhá větev obnáší vytvoření sítě testovacích a hodnotítích středisek, jejíž ustavení povede k posílení a rozvoji testovacích a evaluačních metod. Zkušební a hodnotící střediska spolu budou sdílet osvědčené postupy, což povede k akceleraci rozvoje schopností v této oblasti obranné politiky.

Existence této sítě rovněž zaručí, že bude bude prováděna určitá prioritizace – schopnosti účastnických unijních států, kontrolované evropskými zkušebními a hodnotícími centry, budou využity pro ty akce, u nichž je potřeba nejmarkantnější.

Dojde tak ke zvýraznění a lepšímu zhodnocování vzájemných synergií, k optimalizaci způsobů využití evropských zkušebních a hodnotítích středisek a k celkovému zkvalitnění evropských zkušebních kapacit a schopností.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek