IPSOS: 40 % Čechů je spokojeno se stavem infrastruktury

12.03.2019
IPSOS

Se stavem infrastruktury je spokojeno 40 % Čechů, což je 8. nejlepší hodnocení z 29 zkoumaných zemí, zjistila ve svém mezinárodním výzkumu agentura Ipsos. Z 13 evropských zemí, které byly zahrnuty do průzkumu, se Česko dostalo na třetí místo. Nejvíce jsou lidé spokojeni s dodávkou pitné vody, letišti a železnicemi. Nejméně naopak s dálnicemi a silnicemi 1. až 3. třídy, které by podle názoru populace měly být klíčovými oblastmi pro investování v ČR.

Výzkum sledoval spokojenost s 10 dílčími oblastmi infrastruktury. Češi jsou nejvíce spokojeni s dodávkou pitné vody a systémem kanalizace, spokojeno je 73 % populace. „Jedná se o druhé nejvyšší hodnocení ze všech zkoumaných 29 zemí, lépe než my jsou na tom pouze Němci,“ dodává k výsledkům Tomáš Macků, ředitel komunikace Ipsos. Dále jsou Češi spokojeni s letišti a sítí železnic (obojí 63 %).

Ačkoli jsou tři čtvrtiny populace přesvědčené, že investice do infrastruktury jsou pro růst ekonomiky ČR zásadní, více než polovina populace nevěří, že Česká republika dělá vše potřebné pro vybudování dostatečné infrastruktury. Se současným stavem veřejné infrastruktury (silnice, železnice, letecké spojení, dodávky energií, vody atd.) je spokojeno 40 % populace, což řadí Českou republiku na 8.místo z 29 měřených zemí.

S infrastrukturou jsou nejvíce spokojeni obyvatelé Saúdské Arábie (71 % spokojených), s odstupem pak Indie (59 %) a Japonska (50 %). Z evropských zemí jsou nejspokojenější Němci (45 %) a Švédové (43 %), třetí z Evropanů jsou právě Češi (40 %). Nejméně spokojeni jsou naopak lidé v Rumunsku (pouze 5 % spokojených), Itálii a Maďarsku (obojí 14 %). Průměrná hodnota pro evropské země je 26 %.

Infrastruktura - spokojenost

Nejméně spokojeni jsou Češi s dálnicemi, kde spokojenost vyjádřilo pouze 22 % Čechů, 73 % jich je nespokojených. Jedná se tak o druhé nejhorší hodnocení ze všech 29 zkoumaných zemí. Nižší spokojenost byla zaznamenána pouze v Rumunsku (5 %). Dálnice jsou také oblastí, která by měla být podle názoru populace prioritou pro investování v ČR (uvedlo 62 % populace). Další investiční prioritou by měly být silnice 1. až 3. třídy, s jejichž stavem je spokojena pouze třetina obyvatel ČR.

Z výzkumu dále vyplynulo, že více než polovina Čechů požaduje, aby byl při rozvoji infrastruktury brán v potaz názor obcí, i kdyby to mělo znamenat zbrzdění celého procesu. 57 % lidí by také souhlasilo, aby se na výstavbě nové infrastruktury podíleli zahraniční investoři, pokud by to znamenalo urychlení celého procesu.

Výzkum byl realizován na podzim roku 2018 a zúčastnilo se ho 20 286 respondentů z 29 zemí (Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čile, Čína, Indie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Francie, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Kanada, Kolumbie, Peru, Polsko, Rusko, Saudská Arábie, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA, Velká Británie). Výzkumy byly realizovány na reprezentativních vzorcích internetové populace dané země ve věku 18–64 (65) let. V ČR se výzkumu zúčastnilo 504 respondentů.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek