PESCO II, díl 8.: Projekty rozvíjející společné schopnosti


Petr Pospíšil, Euroskop, 18.3.2019

V dnešním díle seriálu o druhé vlně projektů PESCO se zaměříme na další kategorii projektů. Po projektech týkajících se výcviku a projektech v pozemní, námořní a vzdušné doméně přichází na řadu projekty zaměřené na rozvoj společných schopností. Konkrétně si představíme projekt monitorování a ochrany před zbraněmi hromadného ničení a projekt geografické, meteorologické a hydrologické podpory misí EU.

Skupina „společných“ (joint) či „podpůrných“ (enabling) schopností je jednou z nejpočetnějších kategorií projektů stálé strukturované spolupráce PESCO.

V první vlně projektů, schválených na podzim 2017, do této kategorie spadaly i projekty obecně považované za „vlajkovou loď“ stálé strukturované spolupráce – Vojenská mobilita či Evropské lékařské velitelství.

V listopadu 2018 byly Radou schváleny další tři projekty rozvíjející společné schopnosti: Sdílení vojenských základen, Monitorování a ochrana před zbraněmi hromadného ničení a Geografická, meteorologická a hydrologická podpora misí EU.

První jmenovaný projekt jsme si jakožto projekt s aktivní českou účastí představili v samostatném díle, stručné profily zbývajících dvou přinášíme v následujícím textu.

Monitorování a ochrana před zbraněmi hromadného ničení

Projekt se v nezkrácené verzi nazývá „Dostupná schopnost detekce v oblasti ochrany před zbraněmi hromadného ničení“ – v anglické verzi Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Surveillance as a Service (zkráceně též „CBRN SaaS“).

Vedoucí zemí, koordinující implementaci projektu je Rakousko. Projektu se dále účastní Chorvatsko, Francie, Maďarsko a Slovinsko. Česká republika spolu se Slovenskem, Itálií a Rumunskem prozatím zaujaly pozici pozorovatelských zemí a mohou se k projektu připojit později.

Cílem projektu je vytvoření trvale využitelného detekčního systému ochrany před zbraněmi hromadného ničení. Tento detektční systém má být vytvořen za využití bezpilotních vzdušných i pozemních prostředků opatřených senzory. Výsledkem má být systém nasaditelný v misích a operacích Evropské unie.

Geografická, meteorologická a hydrologická podpora misí EU

Projekt, v originále pojmenovaný „Geo-meteorological and Oceanographic (GeoMETOC) Support Coordination Element (GMSCE)„, sdružuje čtyři unijní účastnické země. Vedoucí zemí je Německo, účastnickými státy Řecko, Francie a Rumunsko.

Účastnické země si jako oficiální cíl tohoto projektu PESCO stanovily posílení geometeorologické a oceánografické podpory misí a operací prostřednictvím systému, který propojuje a výrazně rozvíjí evropské geometeorologické schopnosti.

Tohoto interoperabilního systému nové generace má být dosaženo prostřednictvím následujících sedmi konkrétních kroků. Tím prvním je rozvoj geometeorologických služeb využitím pokročilé datové analýzy („Big Data„). Druhým krokem je harmonizace, koordinace a řízení společného výcviku, tréninku a odborné přípravy. Třetí opatření představuje společná politika přípravných a výcvikových aktivit v geometeorologické oblasti.

Následuje vytvoření virtuálních tréninkových platforem. Pátým krokem je koordinace a vedení geometeorologického výzkumu pro vojenské účely. Následuje koordinace a posílení schopností získávat geometeorologická data.

Seznam sedmi konkrétních opatření uzavírá nejambicióznější krok: společně realizovaná výběrová řízení na dodávky hardware i software, využitelného pro geografickou, meteorologickou a hydrologickou podporu misí EU.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek