Češi a agentury Evropské unie

24.03.2019
text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop

Agentury Evropské unie poskytují evropským institucím vysoce specializované odborné a vědecké zázemí. V pražských Holešovicích sídlí Agentura pro evropský globální navigační družicový systém Galileo. Česká republika agenturu získala v konkurenci 11 dalších členských států EU a díky jejímu umístění se z Prahy stalo centrum evropské satelitní navigace. Češi obsadili také důležité pozice v agenturách, které se zabývají policejní spoluprací států EU a bojem proti podvodům.

Češi v EU 5, infografika: Kristina Kvapilová 2019

Češi v EU 5, infografika: Kristina Kvapilová 2019

Specializované a decentralizované agentury plní konkrétní vědecké a technické úkoly. Poskytují tak orgánům EU odborné zázemí a pomáhají jim při provádění politik a přijímání rozhodnutí. V současnosti jich existuje více než 40 a jsou rozmístěny po celé Unii včetně Česka.

Věnují se otázkám, které se obyvatel EU bezprostředně týkají. Jedná se například o pracovní podmínky, vzdělávání, bezpečnost potravin či dopravy, léčiva, spravedlnost nebo ochranu vnějších hranic.

Ke známějším agenturám patří třeba Europol (Evropský policejní úřad), Eurojust (soudní spolupráce členských států) či Frontex (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž). V loňském roce média často zmiňovala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropskou lékovou agenturu (EMA), které se kvůli odchodu Británie z EU přesunou z Londýna. O agenturu EBA se ucházela i Česká republika.

Mezi nejvýše postavené Čechy v agenturách EU se řadí Oldřich Martinů, který od roku 2011 vykonává funkci zástupce ředitele Evropského policejního úřadu. Petr Klement, bývalý dlouholetý český státní zástupce, je členem dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj s podvody, známého pod zkratkou OLAF.

Agentury v Česku

V České republice sídlí Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), která se někdy zjednodušeně označuje jako Galileo. Navigační systém Galileo je jedním z hlavních programů agentury a má Evropě poskytnout nezávislou a civilní obdobu systémů jako je například americký Globální polohový systém GPS, který byl primárně vyvinut pro vojenské účely.

O získání Agentury GSA, která vznikla v roce 2004, usilovalo 11 států EU. Česká republika podala svoji kandidaturu na podzim 2006 a čtyři roky intenzivně jednala o její podpoře s dalšími zeměmi. Jednání koordinoval Karel Dobeš, který se následně stal vládním zmocněncem pro spolupráci s Agenturou GSA.

České republice se podařilo uspět a v roce 2010 rozhodla Rada EU (tehdejší Rada ministrů) o přesunu agentury do Prahy. O dva roky později byl slavnostně zahájen její provoz v budově v pražských Holešovicích a přistěhovalo se prvních 40 zaměstnanců. Dnes čítá agentura kolem 250 lidí, mezi nimiž je vysoký podíl Čechů.

Výhody pro místní ekonomiku a průmysl

Cílem Agentury GSA je především zajistit, aby občané EU mohli co nejvíce využívat služeb, které poskytuje evropský navigační systém Galileo a zpřesňující satelitní systém EGNOS. Data z těchto systémů používají například navigace v autech nebo mobilní telefony, jejich pomocí je zajišťována přesnost a bezpečnost letecké, námořní i pozemní dopravy. Díky vlastnímu navigačnímu systému není EU závislá na jiných zemích a je tak méně zranitelná.

Pro Českou republiku je umístění agentury nejen prestižní záležitostí, ale podporuje také místní ekonomiku a průmysl. Praha se stala centrem jednání o satelitní navigaci, zhruba dvakrát ročně hostí velkou konferenci až pro několik tisíc lidí a řadu dalších jednání se zahraničními partnery v průběhu roku. Zaměstnanci agentury z jiných států EU také utrácejí v Česku většinu svého příjmu.

Přítomnost agentury navíc přitahuje do ČR know-how a stimuluje český kosmický průmysl, který tu má dlouhou tradici. České firmy se podílejí na mezinárodních projektech, jakými je například výroba rakety Ariane 6 – nejnovější ze série vesmírných raket, které vynášejí na oběžnou dráhu satelity. ČR je také první ze zemí východního bloku, která založila kosmický inkubátor, kde se rozvíjejí nové nápady.

ČR usiluje o rozšíření agentury

Česká republika prosazuje postupné rozšíření agentury, která by v budoucnu mohla zahrnovat i další programy. Mohlo by se jednat o systém SST (Space Surveillance and Tracking), který slouží k monitorování nebezpečného vesmírného odpadu, satelitní komunikaci GovSatcom, případně program Copernicus, který umožňuje pozorování Země.

Česko se proto snaží motivovat ostatní členské státy, aby podpořily navýšení financí pro agenturu GSA a mohlo tak dojít k jejímu rozšíření. Růst agentury by pro Česko znamenal další příležitosti v tomto komplexním a neustále se rozvíjejícím odvětví.

Kosmické technologie, data a služby se staly nepostradatelnou součástí běžného života. Evropská komise navrhla v období 2021-2027 vyčlenit na kosmické aktivity 16 miliard eur, tedy o 30 % víc finančních prostředků než v období 2014-2020. Zdůraznila tak význam, který Evropská unie přikládá jejich budoucímu rozvoji. Česká republika je díky Agentuře GSA v centru tohoto dění.

Autor: Tereza Chlebounová, Kristina Kvapilová, Euroskop, aktualizováno k únoru 2019

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality