Češi v Evropské komisi

25.03.2019
text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop

Evropská komise prosazuje obecné zájmy Evropské unie jako celku a vyvažuje tak zájmy jednotlivých členských států. Předkládá návrhy nových právních předpisů Radě EU a Evropskému parlamentu, které je pak schvalují. Každý stát vysílá do Komise jednoho zástupce – za Českou republiku je to Věra Jourová. V této instituci ale pracuje i řada dalších Čechů, kteří ovlivňují její chod.

Češi v EU 4, infografika: Kristina Kvapilová 2018

V čele Evropské komise stojí předseda, kterého navrhuje Evropská rada (hlavy států a vlád členských zemí) a schvaluje Evropský parlament (europoslanci, které si občané vybrali ve volbách). Evropská rada při výběru zohledňuje výsledky voleb do europarlamentu – předsedou Komise je obvykle vybrán kandidát té politické skupiny, která ve volbách získá nejvíc hlasů.

Každý členský stát nominuje do Evropské komise jednoho komisaře a předseda mu přidělí rezort, za který zodpovídá. Kandidáti na komisaře procházejí takzvaným „grilováním“ – veřejným slyšením v příslušných výborech Evropského parlamentu, během nichž se zjišťuje, zda jsou dostatečně kompetentní svou práci vykonávat. Evropští poslanci také Komisi jako celek nakonec schvalují a mohou jí i odvolat.

Funkční období Evropské komise je 5 let. Ta současná v čele s předsedou Jeanem-Claudem Junckerem bude sloužit do 31. října 2019.

Česká komisařka patří k nejvlivnějším ženám v EU

Komisařkou za Českou republiku je od roku 2014 Věra Jourová, která má na starosti důležité a velmi aktuální portfolio – spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví.

Zejména spotřebitelská politika má na obyvatele Unie bezprostřední dopad a může jim velmi ulehčit život. V poslední době byly například zrušeny poplatky za roaming nebo se zjednodušilo přeshraniční nakupování na internetu. Komisařka se zabývá třeba také různou kvalitou potravin v zemích EU.

Server Politico.eu zařadil loni Věru Jourovou na 6. místo v žebříčku nejvlivnějších žen, jež formují EU. Žádný jiný komisař se podle serveru nepodílí na tolika politických bitvách, Jourová navíc řeší řadu ožehavých témat, jako ochrana dat, terorismus na internetu, aféra Dieselgate, dvojí kvalita potravin, ochrana právního státu nebo zabránění sexuálnímu obtěžování.

Češi v Evropské komisi

Funkce

Věra Jourová

Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví

Daniel Braun

Zástupce ředitelky kabinetu Věry Jourové

Eduard Hulicius

Člen kabinetu Věry Jourové

Monika Ladmanová

Poradkyně kabinetu Věry Jourové

Tomáš Nejdl

Člen kabinetu komisařky Coriny Creţu

Eva Kružíková

Ředitelka týmu právní služby Evropské komise pro vnitřní trh

Irena Moozová

Ředitelka pro rovnost a občanství Unie, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Dana Kovaříková

Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Komisařce pomáhá při každodenní práci její tým, ve kterém působí i několik Čechů. Funkci zástupce ředitelky kabinetu vykonává Daniel Braun, který se věnuje především základním právům. Členem týmu je také Eduard Hulicius, který před tím od roku 2011 působil v kanceláři europoslankyně Zuzany Roithové. Funkci poradkyně kabinetu zastává Monika Ladmanová, která byla členkou Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů a v minulosti se zabývala například ochranou lidských práv.

Expert na kohezní politiku Tomáš Nejdl je členem kabinetu Coriny Creţu, rumunské komisařky, která má na starost regionální rozvoj.

Češi působící v Komisi

Komise je závislá na práci administrativy, úředníků, expertů, překladatelů a tlumočníků. Její činnost se opírá o Generální ředitelství, která se zabývají jednotlivými oblastmi politik. O celkový chod Komise se stará Generální sekretariát.

Významný post v Komisi zastává Češka Eva Kružíková, která je ředitelkou týmu právní služby Evropské komise pro vnitřní trh. Služba poskytuje právní poradenství Komisi a jejím útvarům a zastupuje ji v soudních řízeních. Irena Moozová stojí v čele ředitelství pro rovnost a občanství Unie na Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele.

Komise má v Česku svoje zastoupení

Evropská komise je přítomna i v členských státech, kde má svoje zastoupení. Zastoupení Evropské komise v České republice sídlí v Praze a od roku 2017 jej vede Dana Kovaříková. Úkolem zastoupení je především informovat o dění v Evropské unii a vysvětlovat, jaký dopad mají politiky EU na Českou republiku.

Šéfem Zastoupení Evropské komise na Slovensku je od roku 2018 někdejší český ministr životního prostředí Ladislav Miko, který dříve působil také ve vysoké funkci zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise.

Autor: Tereza Chlebounová, Kristina Kvapilová, Euroskop, aktualizováno k únoru 2019

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality