Evropská obranná agentura: Bezpečnost EU pod českým velením


text: Tereza Chlebounová, grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop, 25. 3. 2019

Evropská obranná agentura (EDA) podporuje obranyschopnost EU a jejích členských států. Do jejího čela byl v březnu zvolen bývalý český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Na jaké obranné projekty se agentura zaměřuje a jakými dalšími tématy se zabývá? Přečtěte si další díl seriálu Euroskopu!

Evropská obranná agentura (EDA) funguje jako centrum evropské spolupráce v oblasti obrany. Jejím úkolem je pomáhat členským státům EU rozvíjet jejich vojenské zdroje a zlepšovat obranyschopnost. Podporuje rozvoj nových technologií, výzkum a inovace, věnuje se posilování pozice evropského obranného průmyslu a jeho konkurenceschopnosti.

Zaměřuje se i na řadu dalších témat jako je kybernetická bezpečnost, satelitní komunikace, logistika, zdravotnická podpora nebo třeba přístup malých a středních podniků k financování z EU.

Vojenské kapacity zemí EU

Evropská obranná agentura se v rámci posílení obranyschopnosti zabývá také výcvikem vojáků. Zdroj: Evropská obranná agentura

EDA vznikla v roce 2005 a je založena na principu mezivládní spolupráce, které se účastní všechny členské státy EU s výjimkou Dánska. Česká republika patří k jejím zakládajícím členům. Společných projektů se na základě správních ujednání mohou podílet také nečlenské státy EU Norsko, Švýcarsko, Srbsko a Ukrajina.

Do prestižní funkce výkonného ředitele agentury, která sídlí v Bruselu, byl 5. března zvolen Jiří Šedivý, bývalý velvyslanec při NATO (2012-2019) a ministr obrany (2006-2007). Jedná se o jednu z nejvyšších pozic v oblasti obrany a bezpečnosti Evropské unie. Nahradí tak Španěla Jorgeho Domecqa, který funkci vykonával uplynulých pět let.

Státy si mohou vybrat, jakých projektů se zúčastní

Členství v agentuře nabízí velkou flexibilitu, země se vždy mohou podle svvýých národních potřeb rozhodnout, zda je pro ně výhodné se do konkrétních společných projektů zapojit. Do společného rozpočtu EDA přispívají na základě výše svého hrubého národního produktu.

Agentura zaměstnává pouze kolem 140 lidí, v rámci společných projektů ale propojuje na 4000 národních expertů, kteří jednak přinášejí své odborné znalosti, jednak dohlížejí na soulad s národními prioritami své země. EDA v současnosti spravuje na 60 programů, Česká republika se účastní víc než třiceti z nich.

EDA navrhuje, jak doplnit vojenskou výzbroj a technologie

Projekty jsou zaměřeny například na koordinované plánování nebo společný vývoj výzbroje a vojenské techniky. Agentura sestavuje přehled evropských vojenských kapacit a na základě bezpečnostních scénářů doporučuje, jak je rozšířit tak, aby státy dokázaly reagovat na možný budoucí vývoj. Země tato doporučení mohou využít pro nastavení svých obranných priorit a hledání příležitostí ke vzájemné spolupráci.

EDA se zabývá také harmonizací a nastavením jednotných standardů evropského vybavení tak, aby bylo kompatibilní a umožňovalo spolupráci vojenských složek jednotlivých zemí během operací i v mírových časech. Kromě toho agentura poskytuje odbornou přípravu a výcvik na podporu společných operací.

Expertní pracovní týmy agentury se věnují také testování a hodnocení vojenských systémů, výzkumu a vývoji inovací například v oblasti bezpilotních pozemních vozidel, námořních i vzdušných systémů, ochranného vybavení vojáků, nových materiálů nebo třeba senzorových, navigačních či kontrolních technologií.

Evropská obranná agentura slouží společně s Evropskou službou pro vnější činnost jako sekretariát pro projekty stálé strukturované spolupráce v obraně (PESCO), pomáhá s jejich přípravou a realizací.

Jaké další agentury se zabývají bezpečností Evropy?

EDA je jednou ze tří agentur EU, které byly zřízeny v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. V Paříži sídlí Ústav EU pro studium bezpečnosti (EUISS) má za úkol analyzovat zahraniční, bezpečnostní a obranné otázky, pomáhá s tvorbou a realizací společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Jeho tým tvoří až 9 hlavních analytiků, které doplňuje síť externích spolupracovníků.

Skupinu agentur SBOP doplňuje Satelitní středisko Evropské unie sídlící ve Španělsku, které poskytuje včasné varování před možnými krizovými situacemi. Za tímto účelem provozuje služby založené na využívání kosmických zařízení, včetně satelitních a leteckých snímků. Analyzuje například kritickou infrastrukturu, vojenské kapacity nebo zbraně hromadného ničení.

Autor: text: Tereza Chlebounová, grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality