Mezinárodní výstava Dialog1989

01.04.2019
Kateřina Hamplová, Euroskop

Z finanční podpory komunitárního programu Evropa pro občany, který má v gesci Úřad vlády ČR, vznikl projekt s názvem Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm. Představuje formou výstavy uměleckých fotografií dvanáct perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru.

Hlavním žadatelem a předkladatelem projektového záměru je příspěvková organizace Ministerstva zahraničí Česká centra. Svůj projekt pojala jako reflexi středoevropské totality, politického převratu v roce 1989 a následných politických a společenských změn, pohledem kulturních aktérů zastupujících různé národnosti a různé generace. Jejich názory a konfrontace, zachycené v originální „samizdatové“ publikaci, zpracované literární dokumentaristkou Barborou Baronovou, jsou dále prezentovány formou série výstav fotografií, a také cestou debat s publikem o roli kultury před o po roce 1989. Tuto literární část doplňuje také část hudební, v rámci které proběhnou koncerty českých a belgických hudebních těles a přednášky na téma angažovanosti hudební scény za totality a po převratu.

„Projektem bychom chtěli upozornit na důležitost občanské angažovanosti, která výrazně ovlivnila události roku 1989 a další vývoj k demokracii ve Střední Evropě. Cílem projektu je rozvinout veřejnou diskuzi s mezigeneračním dialogem o událostech roku 1989, jak se odrážejí v kontextu dnešní doby, o tématu našeho členství v EU a společné budoucnosti demokratické a sjednocené Evropy,“ vysvětluje koordinátorka projektu Jana Polívková.

Audiovizuální instalace

Výstavy s názvem Dialog jsou, jak už název napovídá, uměleckým zachycením komunikace s dvanácti osobnostmi z České republiky, Slovenska a Polska. Ústředním tématem dialogu je právě občanská angažovanost v období totality. Osobnosti ze tří zemí, různého věku i různých životních zkušeností se střetávají při debatách o určitých aspektech naší minulosti, ale i popisu a pochopení naší současné společenské situace. Česká literární dokumentaristka Barbora Baronová vedla s těmito osobnostmi rozhovory, které jsou zachyceny v publikaci a zvukové instalaci.

Tři přední fotografové (Dita Pepe z České Republiky, Ján Kekeli ze Slovenska a Witek Orski z Polska), kteří byli k projektu přizváni, využívají ke zprostředkování tématu vizuální komunikaci. Vznikly tak ucelené audiovizuální interaktivní instalace, které budou publiku představeny v Praze, Báňské Šťiavnici, Białymstoku a Bruselu.

Witek Orski
Zdroj: Witek Orski

Hudební underground a samizdatová literární tvorba

Součástí tohoto multižánrového projektu jsou také přednášky o významu a fungování samizdatu, který byl v době komunismu stěžejním prostředkem k šíření svobodného myšlení. Komunistickým režimem zakázaní spisovatelé, literární experti a současní spisovatelé západní Evropy zprostředkují své zkušenosti, postřehy a perspektivy formou diskuzí přidruženým k výstavám v Polsku, na Slovensku a v Belgii.

V České republice a v Belgii pak výstavu doplní další téma projektu. Je jím verbalizace úvah o roli hudebníků jako klíčových aktérů občanské společnosti formou přednášek pro široké publikum. Na ně bude navazovat společná hudební akce belgického jazzového tělesa a českých hudebníků, která připomene, že hudebníci, kteří se postavili proti režimu, byli před rokem 1989 v tehdejším Československu, a nejen tam, pronásledováni. Koncerty se budou konat současně s výstavou Dialog v Praze, a následně i v Bruselu. Tam také celý projekt vyvrcholí konferencí v BOZAR – Centre for Fine Arts. Ústředními tématy konference jsou výročí 1989 a výročí patnácti let vstupu do EU. Členství v EU je zde nahlíženo především jako pojistka pro udržení demokracie v zemích takzvaného východního bloku.

Ján Keleti
Zdroj: Ján Kekeli

Připomínání evropské historie

O podporu na realizaci své vize se Česká centra ucházela začátkem roku 2018 v rámci uzávěrky Oblasti 1 Evropské historické povědomí. Ta si klade za cíl podporovat projekty reflektující autoritářské a totalitní režimy, jež poznamenaly moderní dějiny Evropy. Projekty, na které je financování v rámci této programové oblasti zacíleno, rozvíjejí úvahy nad příčinami a důsledky těchto režimů a připomínají oběti jejich zločinů.

Tato oblast podporuje také aktivity zpracovávající témata významných okamžiků a událostí současných evropských dějin. Zde se právě projektu Českých center podařilo skloubit téma totality s další roční prioritou programu, kterou bylo stanoveno výročí patnácti let od rozšíření Evropské unie do zemí střední a východní Evropy.

Místa a termíny konání výstav

Slovensko: 6. 4. – 10. 5. 2019/ Galéria Jozefa Kollára- Muzeum Bánská Šťiavnica
Polsko: 10. 4. -10. 5. 2019/ Univerzita v Białymstoku (Filologická fakulta)
Česká republika: 17. 9. – 16. 10. 2019/ Galerie Českých center v Praze
Belgie: podzim 2019 (konference 27.10.2019)/BOZAR

Autor: Kateřina Hamplová

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality