Výzva k vyjádření zájmu o jmenování technicky kvalifikovaného náhradníka a členů odvolacího senátu agentury ECHA

01.04.2019

Evropská komise publikovala výzvu k vyjádření zájmu o jmenování technicky kvalifikovaného náhradníka a dalších členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (European Chemicals Agency, ECHA).

Detailní popis pracovní pozice, informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a podrobnosti o způsobu přihlašování naleznete v Oznámení o výzvě k vyjádření zájmu o jmenování, zveřejněné v Úředním věstínu EU (česká verze, anglická verze).

Místem výkonu této pracovní pozice jsou Helsinky (Finsko).

Uzávěrka pro přihlašování je 26. dubna 2019 ve 12:00 (poledne) bruselského času.

Zájemci vyjádří svůj zájem o jmenování podáním přihlášky. Pro kompletaci přihlášky musí zaslat životopis a motivační dopic na emailovou adresu GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality