Díky programu Horizont 2020 vznikne v ČR unikátní testovací linka

11.04.2019
Euroskop

Dvě špičková česká pracoviště zaměřující se na robotiku a moderní technologie získala začátkem dubna 2019 podporu pro projekt s názvem RICAIP, který bude mít za cíl vytvořit virtuální robotizované výrobní linky a zhmotnit tak koncepci Průmyslu 4.0 v realitě.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) a Středoevropský technologický institut Vysokého učení technologického v Brně (CEITEC VUT) budou moci testovat praktické využití virtuální reality, umělé inteligence a automatizovaných robotů pro výrobu budoucnosti. Cílem je dle vědeckého ředitele CIIRC profesora Maříka mít za 6 let fungující centrum, kde si zájemci z Evropy i celého světa budou moci nechat vytvořit robotizovanou výrobní linku.

Na projektu budou česká pracoviště spolupracovat s Německým centrem pro umělou inteligenci (DFKI) a Centrem pro mechatroniku a automatizovanou techniku (ZeMA). Na spuštění testovací linky budou týmy ze všech výzkumných pracovišť pracovat v roce 2019 a plně uvedena do provozu by měla být v roce 2020. O vysoké kvalitě projektu hovoří to, že byl vybrán mezi desítkou evropských projektů z celkových 200 podaných žádostí.

Propojení virtuální reality, umělé inteligence a průmyslových robotů

V projektu bude využita technologie umělé inteligence, virtuální realita a robotické systémy. Výrobní jednotky spolu budou jak komunikovat, tak se od sebe učit a spolupracovat s pracovníky obsluhy. Virtuální robotická linka umožní simulaci výroby před jejím samotným spuštěním, což může vést k včasné detekci chyb, které tak budou moci být odstraněny ještě před spuštěním ostrého provozu. Bude také možné vytvořit, jak strojům, tak i výrobkům tzv. digitální dvojče.

Virtuální robotická linka představuje uvedení do reality tzv. koncepce Průmyslu 4.0. Testbed bude sloužit i k přenosu koncepce Průmyslu 4.0 do průmyslu a k podpoře firem v digitalizaci a zapojení koncepce Průmyslu 4.0. Testovací linka umožní testovat nová řešení automatizované výroby v chytrých továrnách a simulovat a optimalizovat výrobu a související procesy.

Projekt byl na začátku dubna podpořen z programu Horizon 2020 a z Evropské unie na něj půjde z tohoto programu 15 milionů EUR. Zbytek z celkové částky 50 milionů EUR pokryjí výzkumná pracoviště z evropských strukturálních fondů a podpoří jej také česká a německá vláda. Přibližně po 4 letech by si mělo být centrum být také schopné na sebe vydělat, takže i odtud poplynou finance na jeho další fungování.


Mezinárodní rozměr projektu

Technologie virtuální reality umožní v případě projektu RICAIP vzdálené propojení testbedů v Praze, Brně a německém Saarbrückenu. Zapojenými českými výzkumnými pracovišti budou Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze, který se zaměřuje na náročné interdisciplinární výzkumné projekty v rámci celé České republiky, a Středoevropský technologický institut při Vysokém učení technickém v Brně, jenž se soustředí na výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky, robotiky a instrumentace.

Německé centrum pro umělou inteligenci, které je do projektu zapojené, je vedoucí výzkumné středisko v oblasti inovativního softwaru a je v současnosti největším výzkumným centrem zaměřujícím se na technologii umělé inteligence a její aplikace. Druhé německé výzkumné středisko, kterým je Centrum pro mechatroniku a automatizovanou techniku, se zaměřuje na výzkumné aktivity spojené s průmyslem.

Toto propojení umožní vytvořit česko-německou výzkumnou infrastrukturu pro pokročilou průmyslovou výrobu. RICAIP má ambici stát se výzkumnou infrastrukturou evropské úrovně, která by byla první svého druhu. Testovací pracoviště bude fungovat na základě tzv. otevřeného přístupu a umožní tak přístup ke svým inovativním technologiím různým skupinám uživatelů jako jsou např. studenti, vědci nebo zástupci malých a středních podniků.

Autor: Zlata Straková, Jan Míča

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality