Díky agentuře EU je Česko centrem evropské satelitní navigace


Tereza Chlebounová, Euroskop, 12. 4. 2019

Jsou výzvy, které přesahují kapacity jednotlivých států. Mezi ně patří jednoznačně oblast kosmického výzkumu a průmyslu. Členství České republiky v Agentuře pro evropský globální navigační systém (GSA) umožňuje českým firmám a institucím aktivně se účastnit evropských vesmírných projektů. Sídlo GSA, které je umístěno v Praze, navíc přináší Česku prestiž a přitahuje zakázky pro české firmy. Spolupráci ČR v rámci evropských programů shrnuje dokument analytiků Úřadu vlády.

Agentura pro evropský globální navigační systém přesunula své sídlo do pražských Holešovic, kde funguje od roku 2012. Jejím úkolem je zajištovat provoz evropských vesmírných programů EGNOS a Galileo.

Galileo je celosvětový navigační systém, který je v provozu od roku 2018 a bude plně funkční v roce 2020. V současnosti disponuje 26 družicemi, v příštím roce se má počet zvýšit na konečných 30 družic. Systém EGNOS slouží ke zpřesnění satelitní navigace. Více informací o evropských kosmických programech najdete zde.

Umístění technologické agentury EU znamená pro Česko nárůst prestiže a takzvané odborné turistiky. Praha se stala centrem družicové navigace, kde se odehrávají významná mezinárodní jednání. Sídlo agentury přineslo české ekonomice v období 2016-2018 částku 800 milionů Kč.

Start rakety Ariane 5 nesoucí do kosmu satelity Galileo

Start rakety Ariane 5 nesoucí na oběžnou dráhu satelity Galileo. Češi se podílejí na výrobě nového typu nosné rakety Ariane 6. Zdroj: ESA

Spolupráce s českými firmami a institucemi

GSA úzce spolupracuje s českým průmyslem a institucemi v oblasti výzkumu a vývoje, pořádá konference za účasti světových expertů a spravuje evropský program pro výzkum a inovace Horizont 2020 (H2020), respektive jeho část zaměřenou na podporu aplikací v oblasti družicové navigace. České podniky a instituce jsou v rámci H2020 zapojeny do celé řady projektů.

Podle nařízení EU má od roku 2021 dojít k rozšíření působnosti GSA, která by v budoucnu měla mít na starosti provoz dalších evropských kosmických aktivit – program pozorování Země Copernicus, program vesmírné bezpečnosti SST a systém družicové komunikace pro státní orgány zemí EU GovSatCom. Transformace GSA na „Agenturu EU pro kosmický program“ bude znamenat podstatné navýšení počtu expertů a zaměstnanců agentury v Praze, a tudíž nové pracovní příležitosti.

GSA úzce spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), jejímž členem se Česká republika stala v roce 2008. V rámci ní se ČR účastní kromě povinných také volitelných programů podle svých zájmů a možností. U volitelných programů se až 90 % vynaložených financí vrací do Česka ve formě zakázek.

Koordinaci kosmických aktivit České republiky má od roku 2011 na starosti Ministerstvo dopravy.

Zapojení českých firem do projektů GSA (H2020)

Projekt

Zapojené české subjekty

Lokalizace rušení signálu družicové navigace v blízkosti letišť pomocí dronů

UpVision CZ

Námořní sledování pomocí dronů s cílem podpořit udržitelnost životního prostředí

esc Aerospace s.r.o. CZ

Detekce a kontrola škůdců ve sklenících s autonomní službou využívající Galileo

Robots CZ

Využití navigace Galileo pro účely přesného zemědělství

LESPROJEKT SLUZBY SRO CZ, FONS s.r.o. CZ, FONS s.r.o. CZ, ČVUT

Zlepšení navigace ve vesmíru

GEA Space CZ

Přístrojová navigace na vnitrozemských vodních cestách

GNSS CENTRE OF EXCELLENCE Praha, VARS Brno, VARS BRNO, ČVUT

Inovace výzkumu globálních satelitních navigačních systémů v Evropě a na Ukrajině

GEA Space CZ

Češi se podílejí také na například na projektu CaBilAvi, jehož cílem je šíření vědomostí o evropských globálních navigačních satelitních systémech EGNOS a Galileo, především mezi aktéry letecké dopravy.

Projekt zapracovává nové poznatky o těchto systémech do osnov výcviku pilotů, podporuje využívání systému EGNOS v balkánských státech (Makedonie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora) a šíří informace o navigačních satelitních systémech mezi odbornou i laickou veřejnost.

Další přínosy členství v EU najdete v novém seriálu Euroskopu

připravovaném ve spolupráci s analytiky Úřadu vlády k 15. výročí členství v EU:

ČR slaví 15 let v EU: Co nám členství přineslo?

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality