Výměna zkušeností z oblasti sociálních služeb v Lanškrouně

12.04.2019
Euroskop

V roce 2018 získalo město Lanškroun finanční podporu pro svůj projekt Sociální služby v Čechách a v Evropě z programu Evropa pro občany. Ten je jediným programem podporujícím přímo projekty mezinárodního partnerství měst a obcí. V rámci uzávěrek, které jsou dvakrát ročně vyhlašovány, mohou své žádosti v Oblasti 2.1. Partnerství měst předkládat jak přímo municipality, tak i místní akční skupiny či neziskové organizace jednající jménem obce nebo města, které mezinárodní projekt zaštiťuje.

Cílem lanškrounského projektu byla výměna zkušeností v oblasti sociálních služeb nejen z Česka, ale i dalších evropských zemí. Uchopení dané problematiky z více úhlů pohledu bylo dosaženo pomocí přednášek a workshopů s odborníky, kteří se zabývají sociální politikou Evropské unie i s lidmi z praxe.

Lepšího porozumění tématům týkajících se sociálních služeb v EU bylo v naplňování aktivit dosaženo příspěvky zúčastněných zahraničních delegací a následnými besedami. Důležitou součástí programu mezinárodního setkání partnerských měst byly návštěvy různých typů sociálních zařízení, konkrétně s exkurzemi v sociálním zařízení pro seniory, v domově pro hendikepované děti a v zařízení pro lidi s duševními poruchami.

Projekt poukazoval také na fakt, že díky dotačním prostředkům získaným z Evropské unie, bylo již v minulosti možné vybudovat i některá sociální zařízení nebo alespoň zajistit lepší vybavenost těchto ústavů. Každá exkurze sebou nesla organizovanou komentovanou prohlídku s ředitelem daného ústavu a následnou besedu o lokální i nadnárodní dimenzi celé problematiky s odborným personálem i přímo se samotnými klienty.

Snahou projektu bylo také rozšířit a prohloubit vazby mezi jednotlivými zúčastněnými městy, která jsou již tradičními zahraničními partnery města Lanškroun. Obecnou podmínkou pro projekty předkládané v rámci oblasti 2. 1 Partnerství měst je zapojení minimálně dvou zemí EU. V případě projektu, který předložilo město Lanškroun, bylo zapojeno dokonce 5 zemí. Kromě České republiky to byly Slovensko, Polsko, Maďarsko a Itálie. Ze zahraničí se tak několikadenního společného programu zúčastnili zástupci partnerských municipalit Kežmarok, Dzierżoniów , Serock, Hajdúszoboszló a Castiglione in Teverina.


EU na městských slavnostech

Část projektových aktivit byla určena široké veřejnosti z města Lanškrouna i okolních obcí. Čtyřdenní akce projektu byla naplánována tak, aby se stala součástí tradičních městských slavností. Tím se, jak organizátoři předpokládali, navýšil i počet zájemců z širšího okolí o program týkající se problematiky sociálních služeb, čímž celý projekt generoval mnohem větší dopad.

V roce 2018 připadly městské slavnosti a s nimi spojený 50. jubilejní ročník dálkového pochodu Lanškrounská KOPA na druhou sobotu v měsíci září, jehož součástí byla také hudební a taneční vystoupení žáků základních škol a řada koncertů. Program pro širokou veřejnost se konal především na hlavním náměstí J. M. Marků již od čtvrtečního odpoledne do sobotního večera.

Program aktivit projektu Sociální služby pro veřejnost byl zformován do dvoudenní konference v sále lanškrounského zámku. Mezi další české účastníky projektu se tak zařadili mimo jiné hosté na oficiálních přednáškách, ředitelé a odborní pracovníci sociálních zařízení a v neposlední řadě přizvaní studenti středních škol a jejich pedagogové. Analýzu sociální inkluze v Lanškrouně představila pro získání širšího kontextu Veronika Potocká z Agentury pro sociální začleňování. Diváci se dále účastnili besed s ředitelem Sociálních služeb Lanškroun Milanem Minářem nebo s vedoucí Eurocentra Hradec Králové Petrou Pejcharovou, která představila právní prameny EU pro danou oblast, jež podpořila příklady dobré praxe. Organizátoři projektu tak chtěli poukázat zejména na to, že členství v Evropské unii má svůj smysl.

Autor: Kateřina Hamplová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality