Vnitřní trh v dubnu 2019

10.05.2019

Posun v CMU potvrdil i EP, Komise přijala závazky společnosti Mastercard a Visa ohledně snížení meziregionálních mezibankovních poplatků

  • EP schválil několik aktů týkajících se CMU

  • Mastercard a Visa sníží meziregionální mezibankovní poplatky

Krátce…

Posun v CMU potvrdil i EP

  • EU chce dále rozšiřovat unii kapitálových trhů.

  • Přijetí několika návrhů představuje další krok k dokončení CMU, která patří mezi priority Junckerovy Komise.

EP 18. 4. 2019 odhlasoval několik aktů týkajících se CMU. Všechny přijaté návrhy mají přispět k rozšíření cílů CMU, které souvisí s vytvářením většího množství investičních příležitostí, z místní úrovně na evropskou (více v příspěvku „Komise položila základy unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v září 2015 a v příspěvku „CMU: Rada se dohodla na úpravách akčního plánu“, Vnitřní trh v červenci 2017). Jednotlivé cíle se týkají následujících oblastí: (1) Fondy kolektivního investování: Tím, že návrh odstraní regulační překážky pro investiční fondy a sladí rozdílná vnitrostátní pravidla, by měl povzbudit hospodářskou soutěž a usnadnit distribuci investičních fondů v rámci EU, čímž má investorům poskytnout větší výběr, vyšší hodnotu a lepší ochranu; (2) Přezkum týkající se evropských orgánů dohledu: Díky tomuto přezkumu má mít evropský systém finančního dohledu účinnější a účelnější. Tato reforma mimo jiné má zajistit, aby byl dohled nad riziky spojenými s praním peněz ve finančním sektoru proaktivní a rychlý. Má zajistit, aby se pravidla uplatňovala rovnoměrně v celé EU, a svěří Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) koordinační úlohu v oblastech boje proti praní peněz a financování terorismu; (3) Přezkum týkající se investičních podniků: Tento revidovaný akt by měl zajistit všem investičním podnikům přiměřenější pravidla a lepší dohled v oblastech kapitálových požadavků, požadavků na likviditu a dalších požadavků týkajících se řízení rizik a zároveň zajistit rovné podmínky mezi velkými a systémově významnými finančními institucemi. Dále má posílit a vyjasnit pravidla rovnocennosti pro poskytování investičních služeb podniky ze třetích zemí; (4) Kryté dluhopisy: Díky harmonizovanému rámci EU by tento právní předpis měl podpořit rozvoj finančních nástrojů vydávaných bankami pro financování hospodářství v celé EU; (5) Trh pro růst malých a středních podniků: Přijatá pravidla by měla zlevnit a zjednodušit přístup SME na trhy s veřejnými zakázkami, a to i prostřednictvím kategorie obchodních systémů věnovaných malým emitentům; (6) Požadavky na zveřejňování v oblasti udržitelných investic: Jako součást akčního plánu pro udržitelné financování by tato pravidla měla posílit zveřejňování „zelených“ informací ze strany tvůrců finančních produktů a finančních poradců ve vztahu ke koncovým investorům; (7) Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) 2.2: Tento právní předpis má zajistit silnější a účinnější dohled nad ústředními protistranami, které nabízejí služby v EU. V konečném důsledku má přispět k zachování finanční stability v EU; (8) Revize nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) v rámci programu REFIT: Tato reforma by měla poskytnout jednodušší a přiměřenější pravidla pro mimoburzovní deriváty a snížit náklady a regulační zátěž pro účastníky trhu, aniž by ohrozila finanční stabilitu.

Komise přijala závazky společnosti Mastercard a Visa ohledně snížení meziregionálních mezibankovních poplatků

  • Mastercard a Visa se zavázaly snížit své meziregionální mezibankovní poplatky v průměru o 40 %.
  • Snížení meziregionálních mezibankovních poplatků má vést ke snížení cen ve prospěch všech evropských spotřebitelů.

Komise 29. 4. 2019 přijala závazky ze strany společností Mastercard a Visa ohledně snížení v průměru o 40 % svých mnohostranných výměnných poplatků za platby v EHP pro karty spotřebitelů vydanými jinde. Platnost závazků je stanovena na 5 let a 6 měsíců a konkrétně se týká meziregionálních mezibankovních poplatků uplatňovaných na platby uskutečněné pomocí kreditních a debetních karet Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron a V-PAY. Snížit by se tak měly rovněž náklady maloobchodníků v EHP v případě, že přijmou platby provedené kartami vydanými mimo EHP. Očekává se rovněž snížení cen ve prospěch všech evropských spotřebitelů.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality