Evropské fondy pomáhají ČR dohánět Západ


Tereza Chlebounová, Euroskop, Úřad vlády, 13. 5. 2019

Prostředky z evropských fondů nejvíce zvyšují ekonomickou výkonnost v chudších regionech na jihovýchodě země, nejméně ji naopak ovlivňují v Praze. Největší část peněz jde ve všech krajích na zlepšení infrastruktury, nejefektivnější jsou investice do lidských zdrojů, výzkumu a vývoje. Vyplývá to z dokumentu analytiků Úřadu vlády zpracovanému k příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do EU.

V období 2004-2018 Česká republika ze společného evropského rozpočtu získala celkem 1307 miliard Kč a přispěla do něj částkou 565 miliard Kč. Po celou dobu svého členství v EU je tedy čistým příjemcem prostředků z evropského rozpočtu – získala o 741 miliard Kč více, než do něj odvedla.

Jedná se o sumu, která by například mohla financovat celých 15 let rozpočet Ministerstva vnitra, a to i pokud do něj zahrneme všechny policisty a hasiče. Na jednoho obyvatele ČR včetně nemluvňat připadá částka více než 70 tisíc Kč.

Evropské peníze směřují rovnoměrně do všech krajů

Zdroj: Oddělení strategií a trendů, Úřad vlády

Největší část z evropských peněz Česká republika získala skrze Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), zejména Fond soudržnosti. Fondy výrazným způsobem pomáhají české ekonomice – český hrubý domácí produkt (HDP) je díky nim o 3 % vyšší.

Fondy podporují produktivní investice, zásadně ovlivnily například investice do infrastruktury, čímž přidaly k českému HDP až 2%. Nejefektivnější jsou přitom investice do lidských zdrojů, do výzkumu a vývoje, které se zároveň projevují dlouhodobě.

Z evropských fondů netěží jen Praha

Peníze z fondů směřují velmi rovnoměrně do všech regionů, až na výjimky mají také ve všech krajích podobnou strukturu – největší část prostředků je využívána na zlepšování infrastruktury.

Z evropských fondů zdaleka netěží pouze Praha, více naopak pomáhají v chudších regionech. ESI fondy nejvíce pomohly regionu soudržnosti Jihovýchod (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj), který v období 2007-2016 zaznamenal o 6 % vyšší růst. V regionu Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) vzrostlo HDP o 4,8 %, v Moravskoslezském kraji pak o 4,6 %.

Nejmenší vliv na ekonomickou výkonnost regionu měly ESI fondy v Praze, kde se v období 2007-2016 zvýšil základ HDP pouze o 1,5 %. Více informací o rozdělení krajů do regionů soudržnosti naleznete zde.

Fondy pomáhají více chudším regionům

Čísla ukazují, o kolik procent evropské fondy zvýšily základ HDP daných regionů v období 2007-2016. Zdroj: Oddělení strategií a trendů, Úřad vlády

Regiony díky fondům dohánějí evropský průměr

U většiny regionů ČR se daří dohánět evropský průměr hrubého domácího produktu. V roce 2004 například bylo HDP regionu soudržnosti Jihovýchod pouze 68 % průměrného HDP 28 členských států EU. Do roku 2016 si díky fondům kraj polepšil o 13 procentních bodů a podíl jeho HDP stoupl na 83 % celoevropského průměru.

Podobné zlepšení zaznamenal také region Moravskoslezský kraj (o 12 procentních bodů) nebo sregion soudržnosti Střední Morava, jehož HDP se zvedlo o 10 procentních bodů. Nejlépe na tom byla Praha, jejíž HDP v období 2004-2016 vzrostlo o 18 procentních bodů ze 164 % na 182 %.

ČR získala z evropského rozpočtu o 741 miliard více, než kolik do něj odvedla.

Největší část evropských prostředků přitéká do Česka skrze Evropské strukturální a investiční fondy; peníze putují rovnoměrně do všech regionů ČR. Zdroj: Pixabay.com

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality