Budoucnost EU ovlivňují i stovky Čechů v evropských institucích


Tereza Chlebounová, Euroskop, Úřad vlády, 15. 5. 2019

Česká republika patří v Evropské unii mezi středně silné státy, její váha je dokonce větší, než by odpovídalo její populaci. ČR má své zástupce ve všech evropských institucích; v jejich zákulisí navíc pracují stovky Čechů, o nichž se příliš nemluví. Mnozí z nich zastávají vysoké úřednické posty, významně se podílejí na tvorbě evropské legislativy a tím i ovlivňují budoucnost celé EU.

Systém Evropské unie je nastaven tak, že menší země mají silnější vliv, než by vzhledem ke své populaci nebo ekonomické síle měly mít. To nahrává i České republice, která patří mezi středně velké státy. Například Německo má zhruba osmkrát větší počet obyvatel než Česká republika, v Evropském parlamentu je ale počet jeho zástupců vyšší jen 4,5krát.

Česku přísluší v europarlamentu 21 hlasů, což je více, než by odpovídalo velikosti české populace. Naše země je nadměrně zastoupena i v Radě Evropské unie (dříve Radě ministrů), kde má k dispozici 12 hlasů – tento počet by odpovídal, pokud by v ČR žilo o 7 milionů obyvatel více. Hlasování českých zástupců má v obou případech takovou váhu, jako kdyby kromě ČR reprezentovali například ještě celé Bulharsko.

Počet hlasů českých zástupců v institucích EU

Česko patří v EU mezi středně silné státy.

Česko patří v EU mezi středně silné státy, jeho síla je dokonce větší, než by odpovídalo jeho populaci. Zdroj: Oddělení strategií a trendů, Úřad vlády

V EU nejsme téměř nikdy přehlasováni

Česká republika má v Evropské unii nezanedbatelný vliv a rozhoduje o budoucnosti Evropy spolu s ostatními státy u jednoho stolu. Česká vláda stála při hlasování v Radě EU v 97,3 % případů na vítězné straně. Na rozdíl třeba od Spojeného království, které se v menšině ocitá daleko častěji, tak téměř nikdy nejsme přehlasováni ostatními.

Naopak spolu s ostatními členskými státy diktuje podmínky zemím jako je Norsko a Švýcarsko, které mají přístup na jednotný evropský trh, ale nerozhodují o jeho pravidlech. Obě země navíc ještě přispívají do evropského rozpočtu.

Česká vlády stojí při hlasování v radě EU téměř vždy na vítězné straně.

Nikdo nám nic nediktuje – při hlasování stojíme téměř vždy na vítězné straně. Zdroj: Oddělení strategií a trendů, Úřad vlády

Na evropské legislativě se podílejí stovky Čechů

Českou republiku v Bruselu nereprezentují pouze čeští europoslanci nebo ministři. Češi jsou v EU hojně zastoupeni i na úřednických pozicích, kde se aktivně podílejí na přípravě evropské legislativy.

V Evropské komisi působí nejenom česká eurokomisařka Věra Jourová, která má na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů, ale také celkem 526 dalších českých zaměstnanců. V období 2014-2018 se zde vystřídalo i 162 stážistů z České republiky. Vysoké úřednické posty zastávají například Eva Kružíková, ředitelká týmu právní služby Evropské komise pro vnitřní trh, nebo Irena Moozová, ředitelka pro rovnost a občanství Unie na Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele. Bližší informace o Češích v Evropské komisi najdete v seriálu Euroskopu zde.

V Radě Evropské unie zastupují ČR ministři, kteří mají právě projednávanou agendu na starosti. V mezidobí probíhají přípravné práce v takzvaném Výboru stálých zástupců (Coreper), kterých se účastní 93 českých zaměstnanců. V čele Stálého zastoupení ČR při EU je Jakub Dürr. Na přípravných jednáních v Bruselu zastupuje českou vládu státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

V Generálním sekretariátu Rady, který zajišťuje zasedání ministrů po administrativní a technické stránce, pracuje celkem 87 Čechů. Na vysokém úřednickém postu zde působí Petr Blížkovský, který stojí v čele ředitelství pro zemědělskou a sociální politiku. Více o Češích v Radě EU se dozvíte zde.

Na chodu EU se podílejí stovky Čechů

Češi mají v evropských institucích svoje zástupce na nejvyšších postech, málo se ale mluví o dalších stovkách zaměstnanců, kteří pracují na úřednických pozicích. I oni přitom určují chod EU. Zdroj: ČTK

V Evropském parlamentu reprezentuje Českou republiku 21 europoslanců a zastoupena je i v nejvyšších funkcích – Pavel Telička zastává post jednoho ze 14 místopředsedů parlamentu. Na chodu této přímo volené instituce se ale podílí také 209 českých zaměstnanců, kteří pracují v jejím zákulisí. Podrobné informace o Češích v Evropském parlamentu naleznete zde.

Řada Čechů pracuje i v méně známých evropských institucích, jako je například Evropský hospodářský a sociální výbor (15 českých zaměstnanců) nebo Evropský výbor regionů (16 českých zaměstnanců). Generálním tajemníkem výboru regionů je Čech Jiří Buriánek.

Celkem 50 Čechů se podílí na fungování evropské diplomacie – takzvané Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Evropskou unii zastupují ve světě čeští diplomaté Jana Hybášková, která působí jako velvyslankyně EU v Namibii, a Tomáš Uličný, který zastává post velvyslance EU v Angole. Edita Hrdá vykonává od roku 2015 funkci vrchní ředitelky pro region Amerik ESVČ.

Chcete se dozvědět víc o českých zástupcích v evropských institucích? Přečtěte si seriál Euroskopu Češi v Evropské unii.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality