Jak EU pomáhá zachovávat a obnovovat kulturní památky v ČR

28.05.2019
Adéla Blažková, psáno pro Euroskop

Česká republika se může pyšnit celou řadou hodnotných kulturních památek. Jejich zachování a rekonstrukce předpokládá značné finanční výdaje. I v této oblasti pomáhají evropské fondy.

Členství v Evropské unii otevřelo České republice přístup k evropským fondům. Ty podporují zejména hospodářský růst členských států, zemědělství, zlepšování vzdělanosti, snižování sociální nerovnosti obyvatel a ochranu životního prostředí. Část těchto financí je také určena na opravdu památek, ať už těch zapsaných do seznamu UNESCO, nebo národních kulturních památek.

Konkrétně je většina projektů a oprav financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF). Tento fond pokrývá až 85 % nákladů na daný projekt. Díky těmto prostředkům Evropská unie podpořila v Česku více než 240 projektů, v oblasti revitalizace kulturních památek, podpory muzeí, knihoven a objektů kulturního dědictví. Do současnosti bylo podpořeno 309 rekonstrukcí historických památek.

Karlštejn

Mezi významné památky, s jejichž rekonstrukcí pomohly fondy EU, patří i hrad Karlštejn. Zdroj: Pixabay

EFRR poskytuje finance také Integrovanému regionálnímu operačnímu programu. Ten vyhlašuje jednotlivé operační projekty, díky kterým peníze rozděluje. Na příklad v rámci regionálního operačního projektu „Revitalizace vybraných památek II“ bylo rozděleno 1,55 mld. Kč. Tento program financoval také opravu movité památky – Slovenské strely, tedy nejrychlejšího československého vlaku, který jezdil z Bratislavy do Prahy.

Financovány jsou jak opravy státních památek, tak těch, které patří jinému majiteli. Mezi památky, které patří pod Národní památkový ústav a získaly finanční prostředky z evropských fondů, patří mimo jiné zámek v Telči, hrad Karlštejn nebo Hospital Kuks.

Příklad památky, která nepatří státu a dostala finanční prostředky z evropských fondů je hrad Sovinec, který je majetkem Moravskoslezského kraje. Zde bylo v rámci spolufinancování Evropskou unií zpřístupněno barokní opevnění s unikátní podzemní chodbou. Opravily se také sakrální stavby jako například kostel svatého Vojtěcha ve Staré Boleslavi.

Autor: Adéla Blažková, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality