Probíhá výběrové řízení na pozice referentů-generalistů z řad mladých absolventů

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal všeobecné výběrové řízení na pozice referentů č. EPSO/AD/373/19 (AD5).

Přihlášky: prostřednictvím stránek https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3672/description_csdo 25. června 2019 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady; úplný seznam je v příloze I oznámení o vyhlášení výběrového řízení):
– provádět analýzy a formulovat politiky v oblastech působnosti EU;
– sledovat provádění politik v konkrétních odvětvích a aktivně k němu přispívat, připravovat stručné politicko-analytické zprávy a informační souhrny;
– navrhovat, provádět, sledovat a kontrolovat programy, projekty a akční plány;
– řídit vztahy s členskými státy a vnějšími zájmovými skupinami;
– řídit, kontrolovat a optimalizovat využití zdrojů útvaru, včetně zaměstnanců, finančních prostředků a vybavení, v závislosti na pracovním zatížení a vývoji projektů;
– sledovat administrativní, finanční a rozpočtové procesy.

Kvalifikační požadavky:

dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 roky) jakéhokoli zaměření,
odborná praxe se nevyžaduje.

Studenti posledního ročníku vysoké školy se mohou přihlásit, pokud dokončí studium do 31. července 2019.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD5 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby, definitiva, nástupní základní plat od cca 4.700 euro).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny nebo italštiny). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Co je dobré vědět před podáním přihlášky najdete na tomto odkazu. Více informací o pracovní pozici naleznete rovněž v přiloženém letáku (v češtině, v angličtině).

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: viz příloha nebo odkaz. Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

Příručka k podávání přihlášek: viz příloha nebo odkaz.

Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení: viz odkaz.

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.
 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality