Informační společnost v květnu 2019

10.06.2019
Euroskop

V EU začne platit cenová regulace volání po EU, EU hodnotila boj proti dezinformacím na internetu

  • Jednotný digitální trh má přinést spotřebitelům další pozitivní změnu

  • Komise zveřejnila zprávy společností Facebook, Google a Twitter o pokroku, kterého dosáhly v boji proti dezinformacím

Krátce…

V EU začne platit cenová regulace volání po EU

  • Dosud byla cena za hovor do jiné země v průměru 3krát vyšší než volání ve vlastní zemi.

  • Poslání SMS zprávy v rámci Unie stálo průměrně 2krát více.

  • Zavádění telekomunikačních předpisů má pomoci EU pokrýt rostoucí nároky na propojenost a posílit její konkurenceschopnost.

Od 15. 5. 2019 začne ve všech 28 zemích EU platit nový cenový strop pro všechny mezinárodní hovory a SMS v rámci EU. Za volání z domovské země do jiného státu Unie si tedy budou moci telefonní operátoři účtovat max. 19 centů za minutu hovoru a za zaslání SMS zprávy max. 6 centů (částky jsou uvedeny v € bez DPH). Cenová regulace se týká pouze soukromých osob. Firemní zákazníci, kteří využívají zvláštních nabídek několika operátorů, jsou z regulace vyjmuti. Dané kroky jsou součástí celounijní revize předpisů o telekomunikacích (více v příspěvku „Rada schválila pravidla pro odvětví telekomunikací v éře 5G“, Informační společnost v červnu 2018). Nová opatření reagují na neúměrně vysoké ceny, které si telefonní operátoři účtovali, a na velké cenové rozdíly mezi členskými státy. Cílem je také připravit podmínky pro větší investice do vysokorychlostního připojení a hladkého zavádění sítí 5G v EU. Operátoři v celé EU budou nyní muset spotřebitele o nových cenových stropech informovat. Nové předpisy by se měly brzy začít uplatňovat rovněž v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

EU hodnotila boj proti dezinformacím na internetu

  • Facebook podal zprávu o opatřeních, která v EU přijal proti reklamě, jež porušovala jeho pravidla tím, že obsahovala nekvalitní, rušivý, zavádějící či nepravdivý obsah nebo obcházela jeho systémy.

  • Google informoval o konkrétních opatřeních, jež přijal s cílem zlepšit umisťování reklamy v EU.

  • Twitter informoval o reklamách, které odmítl, jelikož nevyhověly jeho pravidlům ohledně nepřijatelných obchodních praktik a kvality reklam.

Komise 17. 5. 2019 zveřejnila zprávy společností Facebook, Google a Twitter o pokroku, kterého dosáhly v boji proti dezinformacím. Tyto 3 online platformy jsou signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a zavázaly se, že každý měsíc až do voleb do EP v květnu 2019 budou informovat o svých opatřeních. Hlavní poznatky vyplývající ze zpráv signatářů kodexu: (1) Google informoval o konkrétních opatřeních, jež přijal s cílem zlepšit umisťování reklamy v EU, a poskytl přehled údajů rozdělených podle členských států. Oznámil, že na jeho webu je k dispozici sekce EU Transparency Report věnovaná politické reklamě, která obsahuje knihovnu reklam, v níž je možné vyhledávat. Google informoval, že pokračuje ve snaze zajistit transparentnost v souvislosti s tematickou reklamou. Opět byly poskytnuty globální údaje o odstranění značného počtu kanálů na YouTube z důvodu porušení politiky ohledně spamů, klamavých praktik, podvodů a vydávání se za jinou osobu. (2) Facebook podal zprávu o opatřeních, která v EU přijal proti reklamě, jež porušovala jeho pravidla tím, že obsahovala nekvalitní, rušivý, zavádějící či nepravdivý obsah nebo obcházela jeho systémy. V polovině dubna 2019 začalo vynucování pravidel ohledně politických a tematických reklam včetně odstraňování nevyhovujících reklam z Facebooku a Instagramu. Ve své zprávě z dubna 2019 společnost také oznámila, že v Dublinu otevřela volební operační centrum, kde pracují specialisté, kteří mají na starosti všechny členské státy EU a jejich jazyky. Facebook informoval, že odstranil síť vyznačující se koordinovaným neautentickým chováním, která měla původ v Rusku a zaměřovala se na Ukrajinu. Ve zprávě se neuvádí, zda tato síť ovlivnila i uživatele v EU. Dále Facebook oznámil, že nově poskytl výzkumníkům přístup ke svému aplikačnímu programovacímu rozhraní CrowdTangle a k datovému souboru URL adres. (3) Twitter informoval o reklamách, které odmítl, jelikož nevyhověly jeho pravidlům ohledně nepřijatelných obchodních praktik a kvality reklam, a rovněž o reklamách, které nebyly publikovány, protože nebyl dokončen certifikační proces, jenž je pro zadavatele politických reklam povinný. Společnost představila novou politiku integrity voleb, která zakazuje určité kategorie manipulativního chování a obsahu, například zavádějící informace o tom, jak se voleb účastnit, a zastrašování voličů. Twitter poskytl číselné údaje o opatřeních, která podnikl proti spamu a falešným účtům, avšak neuvedl k nim další podrobnosti, zejména jak souvisejí s aktivitami v EU. Do konce roku 2019 Komise provede komplexní posouzení 1. roku platnosti kodexu. Pokud se ukáže, že výsledky nejsou uspokojivé, může Komise navrhnout další opatření, včetně opatření regulační povahy.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality