Výbor pro EU: Kde vzniká evropská politika ČR


text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop

Předseda vlády, ministři a další představitelé České republiky nevystupují při jednáních v Bruselu jenom sami za sebe. Pozice, které během jednání v evropských institucích zastávají, se předem schvalují a koordinují ve Výboru pro Evropskou unii (VEU). V něm zasedají členové české vlády, jeho předsedou je premiér.

Češi v EU 7, infografika Kristina Kvapilová 2019

Výbor pro Evropskou unii je nejvyšším orgánem v České republice, který se věnuje výlučně evropským otázkám. Jedná se o pracovní orgán vlády, kde se stanovují a koordinují pozice ČR k jednotlivým tématům evropské agendy.

Výbor se schází buď na vládní, nebo pracovní úrovni, podle důležitosti projednávaných témat. Pokud jde o národní priority nebo záležitosti, které Česko vnímá v EU jako klíčové, zasedá výbor na vládní úrovni.

Tvoří jej ministři a předsedá mu premiér ČR, v současnosti tedy Andrej Babiš (ANO). Místopředsednickou funkci zastává ministr zahraničních věcí. Zasedání se mohou účastnit také přidružení členové, například zástupci České národní banky, Českého statistického úřadu a dalších institucí či orgánů. Ti mají při rozhodování pouze poradní hlas.

Výbor schvaluje mandát pro předsedu vlády, kterým se řídí během jednání Evropské rady v Bruselu. Probíhá zde také koordinace mezi jednotlivými členy vlády a projednávají se otázky, u nichž se nepodařilo nalézt shodu na nižší úrovni. Zasedání na vládní úrovni se koná podle potřeby, obvykle ale nejméně jednou za měsíc.

Pracovní výbor pro EU

Častěji se Výbor pro EU schází pouze na pracovní úrovni (PV-EU), obvykle jednou týdně. Zasedají v něm zástupci jednotlivých ministerstev, většinou náměstci nebo ředitelé relevantních odborů, a Úřadu vlády. Ke stálým hostům, kteří nemají hlasovací právo, patří zástupci Senátu, Poslanecké sněmovny a kanceláře prezidenta. Schůzek se podle potřeby účastní online také různí členové stálého zastoupení v Bruselu (Coreper). Celkem se schůzek pracovního výboru účastní zhruba kolem 40 lidí.

Předsedou PV-EU je premiér, řízením výboru ale může pověřit státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracovní výbor projednává a schvaluje instrukce, kterými se řídí stálí zástupci České republiky v Bruselu, a také mandáty pro jednání českých ministrů na zasedání Rady EU. Projednávají se zde i další materiály, které souvisejí s aktuální agendou EU (zprávy z jednání, společné iniciativy, příspěvky do veřejných konzultací a podobně). Kromě toho PV-EU připravuje zasedání výboru na vládní úrovni.

Na okraj PV-EU se schází pracovní skupina k brexitu, která se zabývá důsledky rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie. Skupina je vyčleněna před zasedání VEU, protože se jí účastní i zástupci hospodářských a sociálních partnerů.

Výboru pro EU pomáhá v jeho práci sekretariát, který je organizačně začleněn do Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády (více o sekci se dozvíte v následujícím dílu seriálu Češi v EU).

VEU a evropská legislativa

Výbor pro EU hraje nezastupitelnou roli při schvalování postoje ČR k připravovaným právním předpisům EU. Jakmile na evropské úrovni vznikne návrh nového právního předpisu, Ministerstvo zahraničních věcí jej předá Úřadu vlády pomocí elektronického informačního systému. V něm je ke každému návrhu přidělen gestor – ministerstvo nebo úřad, které se daným tématem zabývá. Ten se následně k návrhu vyjádří, zpracuje takzvanou rámcovou pozici.

Rámcová pozice putuje do Výboru pro EU, který ji musí schválit v hlasování. Ke schválení je potřeba většina členů vlády. Pokud se Výbor sejde na pracovní úrovni, rozhoduje konsenzuálně. Teprve v případě, že je rámcová pozice schválena, projedná ji a vyjádří se k ní následně Poslanecká sněmovna a Senát PČR, respektive jejich příslušné výbory.

Autor: Tereza Chlebounová, Kristina Kvapilová, Euroskop, aktualizováno k únoru 2019

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality