Češi v Evropské radě


text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop

Evropská rada dělá základní politická rozhodnutí, řeší krizové situace a určuje, jakým směrem se bude Evropská unie ubírat. Zasedání Evropské rady se účastní hlavy států a předsedové vlád členských zemí. Českou republiku reprezentuje premiér Andrej Babiš.

Češi v EU 3, infografika: Kristina Kvapilová 2018

Evropská rada je hlavním politickým orgánem Evropské unie. Vyvinula se z pravidelných schůzek vrcholných představitelů členských států, oficiálně se ale stala institucí EU až v roce 2009.

Zasedání Evropské rady se účastní hlavy států a předsedové vlád 28 členských zemí. Českou republiku reprezentuje předseda vlády, v současnosti Andrej Babiš. Premiér přijíždí na zasedání vždy s mandátem, který schvaluje vládní Výbor pro Evropskou unii a jímž se řídí. Činnosti Výboru se budeme podrobněji věnovat v jednom z následujících dílů seriálu.

Česká republika před zasedáním Evropské rady obvykle koordinuje svůj postoj se státy Visegrádské skupiny (V4), jejímiž členy je spolu se Slovenskem, Polskem a Maďarskem.

Premiér prezentuje na zasedání české zájmy

Na zasedání Evropské rady představitelé ČR a ostatních členských států Unie prezentují svoje národní zájmy. Hlavním úkolem je najít společné stanovisko. Evropská rada obvykle rozhoduje pomocí konsenzu. Pokud Česko s rozhodnutím nesouhlasí, může je zablokovat.

Evropská rada se schází čtyřikrát ročně, v případě potřeby, zejména v krizových situacích, se mohou konat i další mimořádná zasedání. Zasedání předsedá Stálý předseda Evropské rady, kterého si představitelé členských států volí na období 2,5 roku. V současnosti funkci vykonává Donald Tusk.

Představitelé států určují, jakým směrem se EU vydá

Evropská rada určuje směr vývoje evropské integrace, dělá základní politická rozhodnutí a řeší závažné politické problémy. Funguje jako fórum pro vrcholnou politickou diskuzi v krizových situacích a často napomáhá vyřešit případné spory a neshody mezi členskými státy.

Instituce nemůže schvalovat právní předpisy. Její deklarace a směrnice nejsou pro členské státy formálně právně závazné. Závěry jednání jsou ale důležitým návodem pro činnost Evropské komise i Rady EU.

Evropská rada navrhuje kandidáta na funkci předsedy Evropské komise, kterého následně schvalují poslanci Evropského parlamentu, a oficiálně jmenuje členy Komise po předchozím souhlasu parlamentu. Jmenuje také vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a může ho i odvolat. K rozhodnutí je třeba dosáhnout kvalifikované většiny.

Češi v přípravných orgánech

Práci Evropské rady podporuje Generální sekretariát, který je také nápomocen Radě Evropské unie. Oběma institucím poskytuje poradenství a pomáhá koordinovat jejich činnost. Stará se také o přípravu zasedání, vedení protokolu, o tlumočnické a překladatelské služby a zveřejňování dokumentů.

Dělí se na 10 generálních ředitelství, která se dále člení na jednotlivá ředitelství. V čele ředitelství pro zemědělskou a sociální politiku stojí od roku 2016 Petr Blížkovský, který v ředitelských funkcích sekretariátu působí už od roku 2004.

Autor: Tereza Chlebounová, Kristina Kvapilová, Euroskop, aktualizováno k únoru 2019

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality