Regionální debata s občany v Pardubicích: Co nám EU přinesla?


Tereza Chlebounová, Euroskop, 25. 9. 2019

Jaké jsou ekonomické výhody členství ČR v Evropské unii? Jak se vytvářejí programy na rozdělování evropských dotací? A jaký má EU dopad na naši suverenitu? Těmto a dalším otázkám se věnovala další z cyklu regionálních debat s občany na téma „Co nám EU přinesla a jaká je budoucnost?“, která proběhla v úterý 24. září v Ekocentru Paleta v Pardubicích.

Na diskuzi vystoupili Ivana Mandysová z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Michaela Kudynová, koordinátorka ITI Hradecko-pardubické aglomerace a Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře CzechInvest Pardubice. Debatu moderovala Petra Srdínková, projektová manažerka Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK.

Podle Ivany Mandysové přináší členství České republiky v Evropské unii významné ekonomické výhody, za uplynulých 15 let k nám z evropských peněz přiteklo 1,5 biliardy Kč. „Sami si rozhodujeme, kam peníze půjdou, jestli do infrastruktury, nebo golfových hřišť,“ poznamenala Mandysová.

Jako další přínosy jmenovala jednotný vnitřní trh, kam putuje 85 % českého exportu, společné investice do výzkumu, které přesahují kapacity jednotlivých států, bezpečí spotřebitelů, kteří mají jistotu, co obsahují jejich potraviny nebo léky, či důležitou roli EU ve světových jednáních o ochraně životního prostředí. Zapomínat by se podle Mandysové nemělo ani na prvotní důvod, proč EU vznikla, a to zajištění míru v Evropě.

Roadshow Pardubice

Druhá z cyklu regionálních debat s občany o EU se uskutečnila v Ekocentru Paleta v Pardubicích, jehož vznik podpořila Evropská unie. Zleva Petra Srdínková, Ivana Mandysová, Michaela Kudynová a Tomáš Vlasák.

V EU jsme součástí nejsilnějšího ekonomického bloku na světě

Michaela Kudynová uvedla některé konkrétní příklady, jak EU pomohla zlepšit život lidem přímo v Pardubickém kraji. Díky dotacím se podařilo například dostavit trolejbusovou trať, vybavit odborné učebny na 8 základních a středních školách nebo zlepšit kvalitu vody. Za pomoci evropských peněz také ožije místní dominanta – Automatické mlýny navržené Josefem Gočárem, kde vznikne sídlo Východočeské galerie, muzeum Gočára nebo nejrůznější dílny.

„Od roku 2004 vzrostl náš export trojnásobně, jsme součástí nejsilnějšího ekonomického uskupení na světě,“ připomněl Tomáš Vlasák. Od vstupu do EU se také zdvojnásobil podíl HDP určený na výzkum a vývoj.

Podle Vlasáka bychom neměli na EU pohlížet pouze optikou peněz, které z ní získáváme. „Řada lidí si spojuje EU jenom s dotacemi, říkají, že bez nich bychom se obešli a mají pravdu, zvládli bychom to i bez nich. Ale ekonomicky a politicky bychom na tom prodělali,“ je přesvědčen Vlasák.

Dotace mají podle jeho názoru nicméně důležitou vedlejší funkci – je potřeba se vždy dohodnout, co chceme rozvíjet a proč. Například v rámci Operačního programu Podnikání a inovace si Češi vyjednali podporu malých a středních podniků nebo start-upů. Nejprve musela vzniknout Národní inovační strategie, která určila národní priority a plán, jak je naplnit, a teprve pak bylo možné žádat o peníze.

Diktát Bruselu je mýtus, Češi se podílejí na rozhodování

V debatě s účastníky padaly dotazy na stále nedořešenou otázku brexitu, výhody a nevýhody eura, dvojí kvalitu potravin nebo například téma národní suverenity. Mandysová zdůraznila, že Češi mají ve všech institucích EU svoje zástupce, ať už ministry, poslance nebo třeba českou eurokomisařku Věru Jourovou. Česko se tak podílí na tvorbě a přijímání veškeré evropské legislativy.

Kudynová také vyvrátila mýtus „bruselského diktátu“ týkajícího se využívání evropských peněz. Vysvětlila, že operační programy, v rámci nichž se dotace rozdělují, nevznikají v Bruselu, ale na základě poptávky českých žadatelů. Jednotlivá česká ministerstva nejprve zjišťují, co by města, obce a další žadatelé potřebovali. Na základě toho pak vznikají dotační výzvy. EU pouze nastavuje určité mantinely.

Akce se uskutečnila v rámci cyklu debat o Evropské unii, které probíhají během podzimu v českých regionech. Občané na nich mají příležitost diskutovat s politiky, podnikateli, akademiky a dalšími zajímavými osobnostmi o přínosech i problémech a výzvách, které členství v EU přináší. Příští debata se bude konat 3. října v Liberci v Knihkupectví a antikvariátu Fryč.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek