EP bude hlasovat o svém postoji k návrhu rozpočtu EU

23.10.2019
Euroskop, ČTK

Evropský parlament (EP) dnes bude hlasovat o své vyjednávací pozici k rozpočtu Evropské unie na příští rok. Bude se do něj patrně snažit prosadit více peněz na boj proti klimatickým změnám, výměnný vzdělávací program Erasmus, opatření v oblasti migrace, zahraniční politiku EU a na podporu zaměstnanosti mladých.

Po dnešním hlasování nastane takzvané smírčí řízení mezi EP a členskými státy. Během něj se vyjednavači obou institucí budou během tří týdnů snažit dosáhnout dohody na konečné verzi rozpočtu.

Rozpočet EU je do značné míry unikátní. Na rozdíl od vnitrostátních rozpočtů, které z velké části slouží k financování veřejných služeb a systémů sociálního zabezpečení, je unijní rozpočet především investičním rozpočtem. Od vnitrostátních rozpočtů ho odlišuje i to, že nemůže být deficitní. Přibližně 93 procent prostředků směřuje zpět do států, regionů a obcí, občanům, výzkumným pracovníkům a studentům, nevládním organizacím či podnikům.

Celková výše rozpočtu a výše hlavních „okruhů“ rozpočtu je definována vždy několik let dopředu víceletým finančním rámcem, nový bude stanoven pro roky 2021 až 2027.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek