V Jáchymově byly položeny základy nové mezinárodní spolupráce v rámci programu Evropa pro občany

29.10.2019
Úřad vlády

Druhý ročník mezinárodního síťování v rámci programu Evropa pro občany se konal od 9. do 11. října v Jáchymově na Karlovarsku. Zaměřen byl na žadatele z řad zástupců měst a obcí a výzkumných, vzdělávacích či kulturních organizací. Letošního interregionálního setkání se účastnili zástupci Česka, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Lucemburska. Komunitární program Evropa pro občany, zaměřený na podporu aktivního evropského občanství, je v gesci Odboru Koordinace hospodářských politik, který zajišťoval organizaci celé akce.

„Našim záměrem bylo tento ročník pojmout zejména jako možnost pro nastavení mezisektorální spolupráce v mezinárodních projektech, neboli propojení mezi organizacemi s tematikou reflexe totalitních režimů a podpory občanské společnosti s municipalitami, jichž se problematika řešená v rámci projektů týká. Jáchymov byl proto ideálním prostředím pro prezentaci názorných ukázek,“ uvádí Pavel Hradecký, vedoucí oddělení Evropských programů a fondů, který má zároveň na starosti Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany.

Mezinárodní setkání v sobě zahrnovalo prezentaci programu Evropa pro občany, kterou zajistila Národní kontaktní místa zúčastněných zemí. A zejména pak detailní proškolení týkající se priorit programu nastavených pro příští rok, kritérií hodnocení a procesu evaluace, čehož se ujala Luisa Rodriguesová z výkonné agentury EACEA, sídlící v Bruselu.

Setkání EPO 2019
Druhý ročník mezinárodního síťování v rámci programu Evropa pro občany v Jáchymově na Karlovarsku. Zdroj: Úřad vlády

Agentura tento centrálně řízený program spravuje spolu se sesterskými programy Erasmus+ a Kreativní Evropa. A v neposlední řadě byly prezentovány ukázky příkladů práce s místy paměti v podobě komentovaných prohlídek s tematikou studentské revoluce v roce 1989 a tematikou předrevoluční tajné policie v Praze. V Jáchymově se pak jednalo o ukázky možností nastavení historického vzdělávání v památníku Štola č.1 Muzea Sokolov a na naučné stezce pracovního tábora patřícího k uranovému dolu Svornost.

Na základě dvoudenního semináře byly nastaveny budoucí spolupráce například mezi rakouskou Akademií věd, spolkem Pochop.me, Budapešťským kulturním centrem, českou obcí Velvary, sdružením Spiralis, památníkem Mauthausen, Politickými vězni.cz, slovinskou obcí Ruše, Univerzitou Svatého Štěpána v Gödöllő, turistickým sdružením Maribor – Pohorje, organizací National Youth Council of Luxembourg a dalšími. Uzávěrka pro předložení těchto projektových záměrů je očekávána k 1. únoru 2020 a Národní kontaktní místo Programu bude podporovat další české subjekty, aby se do rozpracovaných projektů zapojily v roli partnerských organizací.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality