DOPORUČENÍ: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 6. listopadu 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismu jejich prosazování, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Česká republika musí hrát aktivní a konstruktivní roli při prosazování svých národních priorit v kontextu nově schválené strategické agendy a chystaného pracovního programu Komise Ursuly von der Leyenové.
  • Mezi trvalé priority České republiky patří prohlubování vnitřního trhu včetně jeho digitální dimenze. Česká republika by se měla i nadále profilovat jako evropský lídr v dokončování vnitřního trhu a plné integraci čtyř svobod.
  • Vytváření koalic mezi členskými státy je efektivním nástrojem pro prosazování sdílených zájmů. V tomto smyslu by ČR měla vyhledávat a podporovat stejně smýšlející skupiny států dle priorit v konkrétních oblastech.
  • Plánovanou konferenci o budoucnosti Evropy by ČR měla uchopit jako příležitost pro formulaci vlastních zájmů. Na počátku by měla zřetelně formulovat svá očekávání od formátu a výstupů tohoto dialogu.

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality