Energie v říjnu 2019

08.11.2019
Euroskop

Spotřebiče v domácnosti mají mít k dispozici náhradní díly delší dobu

  • Komise více reguluje ekodesign domácích spotřebičů

Krátce…

Spotřebiče v domácnosti mají mít k dispozici náhradní díly delší dobu

  • V rámci pokračujícího úsilí o snižování uhlíkové stopy v EU a zlevňování účtů za energii pro evropské spotřebitele bylo přijato 10 prováděcích nařízení.

  • Náhradní díly mají být k dispozici po delší dobu po zakoupení.

Komise 1. 10. 2019 přijala 10 nových opatření v oblasti ekodesignu pro výrobky, jako jsou ledničky, pračky, myčky nádobí a televizory. Úprava ekodesignu výrobků by měla přispívat k provádění zásady energetické účinnosti, což je priorita energetické unie EU. Po konzultačním procesu přijala Komise 10 prováděcích nařízení, která stanovují energetickou účinnost a další požadavky pro chladničky, pračky, myčky nádobí, elektronické displeje (včetně televizí), světelné zdroje a samostatné ovládací zařízení, externí napájecí zdroje, elektrické motory, chladničky s funkcí přímého prodeje (např. ledničky v supermarketech, prodejní automaty na studené nápoje), výkonové transformátory a svařovací zařízení. Opatření kromě jiného také poprvé zahrnují požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost výrobků, což by mělo přispívat k cílům oběhové ekonomiky a ke zlepšení životnosti, údržby, opětovného použití, recyklovatelnosti a nakládání s odpady u spotřebičů. Komise odhaduje, že tato opatření společně s energetickými štítky přijatými v březnu 2019 přinesou do roku 2030 ročně 167 TWh konečných energetických úspor ročně (více v příspěvku „EP a Rada se dohodly na nové podobě energetických štítků“, Energie v březnu 2017). To odpovídá roční spotřebě energie v Dánsku a odpovídá snížení o více než 46 mil. t ekvivalentu CO2. Tato opatření mohou dle Komise evropským domácnostem ušetřit v průměru 150 € ročně. Cílem opatření je usnadnit opravu výrobků zajištěním dostupnosti náhradních dílů, a tím i prodloužení životnosti spotřebičů. Náhradní díly mají být k dispozici delší dobu po zakoupení, např.: min. 7 let pro chladicí spotřebiče (10 let pro dveřní těsnění); min. 10 let pro pračky pro domácnost; min. 10 let pro myčky nádobí pro domácnost (7 let pro některé části, pro které může být přístup omezen na profesionální opraváře); navíc během tohoto období bude muset výrobce zajistit dodání náhradních dílů do 15 pracovních dnů. Náhradní díly má být možno vyměnit za použití běžně dostupných nástrojů a bez trvalého poškození spotřebiče. Aby se zlepšil trh s opravami, mají výrobci zajistit dostupnost informací o opravách a odborné údržbě pro profesionální opraváře.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality