Veřejné zdraví v říjnu 2019

08.11.2019
Euroskop

EU přispěje 6 mil. € na testování vakcín proti ebole

  • EU zintenzivňuje boj proti ebole

Krátce…

EU přispěje 6 mil. € na testování vakcín proti ebole

  • EU podpořila vývoj nové očkovací látky proti viru Ebola a nyní probíhají klinické studie v Demokratické republice Kongo.

  • EU je také zapojena do iniciativy pro inovativní léčiva (IIL), partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podpořilo klinický vývoj režimu dávkování dvoudávkové očkovací látky.

Komise 31. 10. 2019 oznámila, že přispěje 6 mil. € na očkovací kampaň v Demokratické republice Kongo. Finanční prostředky se mají čerpat z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, ze kterého se podpořil vývoj nové očkovací látky. Důvodem je i to, že se epidemie onemocnění virem Ebola v Demokratické republice Kongo na východě země stále šíří a hrozí, že se rozšíří do sousedních zemí. Aby k tomu nedošlo, probíhají různá doprovodná opatření. EU poskytla na boj s nákazou podporu, a to již od okamžiku, kdy bylo propuknutí epidemie v roce 2018 poprvé oznámeno. Do postižených oblastí poslala humanitární pomoc a odborníky, mobilizovala úřad pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) a podporuje místní zdravotnictví. Celková podpora zahrnuje více než 47 mil. € na financování humanitární pomoci při této epidemii v Demokratické republice Kongo, 180 mil. € z Evropského rozvojového fondu (2014–2020) zaměřených na pomoc zdravotnictví v této zemi a 6 mil. € na poskytování bezplatných zdravotnických služeb v 8 oblastech postižených ebolou, více než 4,5 mil. € na posílení opatření v oblasti prevence a připravenosti na ebolu v Ugandě, Jižním Súdánu, Burundi a Rwandě, 230,5 mil. € na očkování proti této nemoci a na vývoj výzkumu od roku 2014 (včetně oznámených 6 mil. €), financování na posílení celého zdravotnictví v Burundi a Jižním Súdánu a poskytnutí humanitární letecké služby EU na podporu humanitárních pracovníků v terénu. Kromě toho je EU zapojená do iniciativy pro inovativní léčiva (IIL), partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podpořilo klinický vývoj režimu dávkování dvoudávkové očkovací látky proti viru Ebola a výrobu současné rezervy této látky – celkem 1,5 mil. dávek.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality